Jubileumboek VDOB! uitgereikt

Nieuw-West – Trots overhandigde eindredacteur Daphne de Wijs het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Natuurlijk Noordelijke Oeverlanden’ aan journalist en schrijver Abdelkader Benali.

Door: Cees Fisser (@CehabeeF)

In NME-centrum ‘De Waterkant’ presenteerde de Vereniging De Oeverlanden Blijven (VDOB!) afgelopen zaterdag het jubileumboek ‘Natuurlijk Noordelijke Oeverlanden’. In 115 pagina’s bespreken negen auteurs/specialisten de geschiedenis én alle plant- en diergroepen die in het gebied voorkomen. Het boek is rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s. Aan de hand van die foto’s bespraken de redacteuren Tello Neckheim en Ruud Jansen enkele opvallende onderdelen uit het boek.

Natuuronderwijs en excursies
Het boek laat zien hoe divers de flora en fauna van het gebied is. Het resultaat van meestal jarenlange inventarisaties. Tot nu toe zijn er meer dan 2.500 soorten bekend. De auteurs verwachten dat er nog honderden soorten niet zijn opgemerkt.

De VDOB! toont met dit boek aan, hoe kostbaar de natuur van de Oeverlanden is. Neckheim: “Als we het gebied niet in stand houden, verliezen we veel. Jaarlijks komen bijna duizend leerlingen voor natuuronderwijs naar de Oeverlanden. Het is een plek waar je veel leuke planten en dieren tegenkomt.” Verspreid over het jaar organiseert de VDOB! ook een stuk of tien excursies door het gebied, telkens met andere thema’s, zoals een plantenexcursie (7 juni), libellen (5 juli), waterdieren (30 augustus), paddenstoelen (11 oktober). Op 7 november kunnen belangstellenden tijdens de ‘Natuurwerkdag’ meewerken met de beheervrijwilligers.

Eerste exemplaar uitgereikt
Toen was het tijd voor de eindredacteur van het boek, Daphne de Wijs (tevens vice-voorzitter van de VODB!), om het eerste exemplaar uit te reiken aan niemand minder dan journalist en schrijver Abdelkader Benali.

Benali traint als fanatiek hardloper veel in het Amsterdamse Bos en bezoekt soms ook de Noordelijke Oeverlanden. Nadat hij het boek in ontvangst genomen had, zei hij: “Wat we niet genoeg kunnen uitleggen aan projectontwikkelaars en de gemeente is: De natuur creëert ruimte, die ruimte creëert leefbaarheid, en die leefbaarheid creëert dat de stad leuk is! Dat mensen komen naar de stad en er graag blijven wonen. Als je dáár concessie aan doet, dan vertrekt de leefbaarheid.” Benali prees het bestuur en de andere vrijwilligers van de VODB! dat zij er al 31 jaar voor zorgdragen dat de natuur daar blijft bestaan.

Overigens: volgens het Stedelijk Programma van Eisen uit 1988 is de hoge bebouwingsdichtheid in de wijk Nieuw Sloten, stedenbouwkundig alleen verantwoord omdat het natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden op steenworp afstand van de wijk ligt en gezien kan worden als ‘de achtertuin’ van de wijk.

Jublileumboek te koop
Het jubileumboek is in beperkte oplage (1500 stuks) gedrukt, en zal niet overal in Amsterdam bij boekwinkels verkrijgbaar zijn.

Het is te bestellen door € 15 – meer mag ook – over te maken op rekening NL 47 INGB 0004 0688 09 t.n.v. De Oeverlanden Blijven!, onder vermelding van ‘Jubileumboek’ én natuurlijk uw adres waar u het boek wilt ontvangen.

Meer informatie over de VDOB! vindt u op www.oeverlanden.nl .

Uit: de Westerpost van 20 mei 2015.