Siegerpark

Het Siegerpark is een klein park aan de Sloterweg in de Riekerpolder in Amsterdam Nieuw-West. Het is aangelegd op initiatief van dr. Wilhelm Sieger, directeur van de Amsterdamse Chininefabriek (ACF) en lid van de Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt (AVVB).

In de jaren ’20 van de 20e eeuw kocht hij een stukje grond van circa 6 hectare aan de Sloterweg. Hij liet dit volgens ontwerp van tuinarchitect Jan Bosma inrichten als een bij-vriendelijke tuin in de Engelse landschapsstijl, met veel exotische bomen. In 1936 werd het Siegerpark geopend.

Een deel van de grond werd toen het (‘oude’) Bijenpark. Naast de bijzondere planten- en boomsoorten is er sinds 1998 ook een aantal moderne beeldhouwwerken, uitgeleend door het Stedelijk Museum (Amsterdam), aanwezig van beeldhouwers als Jan Bronner, Shamaï Haber, Bryan Hunt, Hildo Krop, Étienne Martin en André Volten. Bijvoorbeeld: Twee kinderen (1929, Hildo Krop).

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 18 september 2013