Bestemmingsplan Sloten en de woonboten

Onlangs heeft de stadsdeelraad het Bestemmingsplan Dorp Sloten aangenomen. Onderdeel van het plan is de reconstructie van de Ringvaartdijk-Oost. Woonbootbewoners hebben met dit (en ook een enkel ander) onderdeel van het plan grote moeite.

In hun strijd tegen het plan zijn zij inmiddels bij de Raad van State aangeland. Op 29 augustus zijn ze bij de Raad geweest om hun bezwaren tegen het bestemmingsplan toe te lichten. Alle beroepsgronden zijn uitvoerig aan de orde geweest inclusief de bezwaren tegen het partycentrum en het pannekoekenhuis inzake de parkeerkwestie (gebrek aan parkeerplekken). Want dat hadden ze meegenomen in hun beroep.

De uitspraak is mogelijk pas over 12 weken omdat ze een zeer uitgebreid dossier hadden. Er waren 5 partijen die beroep hadden aangetekend.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 18 september 2013.