Schoolhuis en Magazijncomplex Nieuwe Meer worden monument

De bestuurscommissie Nieuw-West heeft in zijn vergadering van 16 december 2015 twee objecten in Oud Osdorp als gemeentelijk monument voorgedragen: het kerkhof aan de Osdorperweg tegenover nummer 535 en de voormalige schoolmeesterswoning bij de Lutkemeerschool.

Het kerkhof vlakbij de knik in de Osdorperweg dateert uit de tijd dat de Sint-Pancratiuskerk hier stond van 1650 tot 1901. Wegens bouwvalligheid werd de kerk gesloopt, vlak na de ingebruikneming in 1901 van de nieuw gebouwde kerk in Sloten. Het kerkhof bleef gehandhaafd waar in 1969 de laatste bijzetting plaats vond in de monumentale grafkelder van de familie Deckers. Het besluit tot aanwijzing is echter opgeschort.

De schoolmeesterswoning op nummer 635 dateert uit 1865 en heeft lang dienst gedaan als woonhuis voor het schoolhoofd van de Lutkemeerschool die eerder de naam Osdorpschool droeg. Het karakteristieke woonhuis is overigens van een totaal andere bouwstijl en periode dan de school. Het Magazijncomplex Nieuwe Meer aan de Oude Haagseweg is het volgende object in Landelijk West dat aan deze lijst is toegevoegd.

Een vierde object in het landelijk gebied betreft de Militaire drinkwatervoorziening Oude Haagseweg. Ook hier is vanwege een zienswijze de aanwijzing opgeschort. Mogelijk komen de objecten in een volgende ronde alsnog aan de beurt.

Aanwijzing als gemeentelijk monument gebeurt op basis van de gemeentelijke Erfgoedverordening met de bedoeling om gebouwen en plekken met een cultuurhistorische waarde voor de toekomst veilig te stellen. Zo staat een groot aantal huizen en gebouwen in Sloten inmiddels al jaren op de gemeentelijke monumentenlijst.

Uit: de Westerpost van 13 januari 2016.