Kom ook naar de informatiebijeenkomst op 6 januari 2016

Over de ecologische verbinding rond Natuurpark Vrije Geer

Natuurpark Vrije Geer ligt in de ecologische Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Dat is een ecologische verbindingszone die grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar verbindt. Maar, dat lint is nog niet compleet. Begin volgend jaar gaat de gemeente een aantal knelpunten in de Groene AS in Sloten en De Aker oplossen.

Hierdoor ontstaat niet alleen een mooie natuurverbinding, maar ook een aantrekkelijk landschap dat onder meer geschikt is voor recreatie en als leefgebied voor dieren. Tot nu toe lag het natuurpark nogal geïsoleerd binnen dat lint. Stadsdeel Nieuw-West gaat er nu voor zorgen dat de Groene AS rond het park vorm krijgt. Op 6 januari 2016 organiseert stadsdeel Nieuw-West een informatiebijeenkomst en kunt u zien welke werkzaamheden in de planning staan.

Wat gaat er gebeuren?
De uitvoering van dit project zal plaatsvinden bij de Ditlaar, Vrije Geer, langs de Slotervaart (naast en achter de Bovenlanden-school) bij de Akersluis en de groenstrook achter de P. Hans Frankfurthersingel. Vanaf het natuurpark liggen er al grote ecotunnels onder de Langsom door.

Er worden voorzieningen aangebracht die het voor de doelsoorten; zoals ringslang, waterspitsmuis, meervleermuis en Noordse woelmuis mogelijk maken om zich te verplaatsen in de Groene AS. In dit project gaat het om de aanleg van onder andere natuurvriendelijke oevers, tunneltjes en paddenpoelen. Ook de Beheergroep Natuurpark Vrije Geer van de Dorpsraad heeft over de plannen mogen meedenken.

De planning
De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2016. De exacte startdatum is nog niet bekend. De werkzaamheden moeten uiterlijk op 1 juli 2016 gereed te zijn. Bij het plannen van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de flora en faunawet. Niet alle werkzaamheden mogen bijvoorbeeld in het broedseizoen plaatsvinden.

Inloopbijeenkomst
Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd bij de informatiebijeenkomst. Die wordt gehouden op woensdag 6 januari 2016 van 17.00 tot 19.00 uur bij de Molen van Sloten (in de zaal onder het Kuiperijmuseum). U kunt daar de plannen inzien en vragen stellen. Kunt u er niet bij zijn, maar hebt u wel een vraag? Dan kunt u contact opnemen met projectleider John Romeijnders via j.romeijnders@amsterdam.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 december 2015.