Schiphol: de emmer van tolerantie is vol

De inderhaast belegde oprichtingsvergadering op 17 april 2008 van de Bewoners Alliantie Tuinsteden Amsterdam (BATA) maakte één ding duidelijk: de bewoners van Amsterdam-West hebben nu al de buik vol van het Schipholexperiment met andere uitvliegroutes.

Volgens sprekers André Schelleman, initiatiefnemer, en Eef Haverkort van de Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP, bewonersorganisatie) zijn we eigenlijk al wat laat met het formuleren van de kritiek. Er is namelijk een adviescommissie aan het werk, onder leiding van Hans Alders, die de regering moet adviseren over mogelijke wijzigingen in vliegroutes en het aantal vluchten vanaf Schiphol.

De commissie, ook wel de Tafel van Alders genoemd, heeft al een eerste advies uitgebracht over de korte termijn en werkt nu aan een advies voor de middellange termijn. Dat advies moet op 31 mei van dit jaar klaar zijn. Wie nog invloed wil uitoefenen moet dat dus ruim vóór die datum indienen.

De VGP heeft inmiddels, in overleg met alle deelnemers van de VGP, een lijst van 16 punten opgesteld met daarin de kritiek op het lopende experiment en de plannen voor de middellange termijn. Deelnemers zijn vrijwel alle bewonersplatforms in de wijde omgeving van Schiphol. De BATA in oprichting zou zich hierbij nog kunnen aansluiten, maar dan moet er snel gehandeld worden. De lijst met 16 punten is te vinden op: www.vlieghinder.nl.

To BATA or not to BATA

Op de bijeenkomst van 17 april bleek nog eens hoe diep het ongenoegen zit bij de bewoners van West en hoe machteloos men zich voelt als individu. Na de bijeenkomst hebben zich dan ook enkele tientallen bewoners aangemeld voor deelname aan de BATA. André Schelleman liet weten hier ontzettend blij mee te zijn en wil nu ook snel ‘doorpakken’. Iedereen die zich had aangemeld heeft inmiddels een mail gekregen met daarin de oproep om a.s. donderdag 24 april 20.00 uur naar buurtcentrum De Serre aan de Pieter Calandlaan 258A te komen. Dan zullen de statuten van de nieuwe organisatie worden gepresenteerd, bestuursfuncties verdeeld en het actieplan opgesteld.

Apart punt vormt de naam van de organisatie. De werknaam is BATA, maar de vraag is of dit een slimme naam is. Tenslotte is BATA ook de naam van een schoenenfabriek en deze heeft al laten weten niet echt gelukkig te zijn met het gebruik van de naam door een actiegroep.

Daarom bij dezen een kleine competitie: verzin een naam voor het nieuwe platform. De naam moet de lading dekken, niet te lang zijn en lekker in de mond liggen. Stuur uw ideeën naar: Reacties@BataAmsterdam.net, of lever ze in op de vergadering.

Samen sterk
Als individu heb je weinig in te brengen als het gaat om Schiphol. Zelfs grotere milieu- en bewonersorganisaties hebben een zeer beperkte invloed. BATA is zich daarvan goed bewust en zal zich, direct na de oprichting ook aanmelden bij de VGP als nieuw lid voor Amsterdam-West. Alleen zo kan het geluid uit onze omgeving een plaats krijgen in het debat. Het 16-puntenplan van de VGP zal als uitgangspunt genomen worden, aangevuld met specifieke punten voor Amsterdam-West. Dit plan is overigens niet gericht tegen Schiphol als luchthaven, maar heeft tot doel de hinder die de luchthaven veroorzaakt zoveel mogelijk te beperken. Een verdere groei van het aantal vluchten van en naar Schiphol staat vooralsnog haaks op die doelstelling.

Als u dit ook onderschrijft wordt dan nu lid van de BATA, of hoe de organisatie ook mag gaan heten. Meldt u aan via het e-mailadres: Reacties@BataAmsterdam.net. Of kijk op de website: www.bataamsterdam.net. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe groter de kans dat uw stem wordt gehoord.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost, 23 april 2008.