Schiphol bedreigt Slotervaart en Sloten

Inspraak tot 6 maart mogelijk

Heel veel extra geluidsoverlast door opstijgende vliegtuigen. Daar moeten de bewoners in Osdorp en Slotervaart rekening mee houden, als de plannen van Schiphol en minister Eurlings doorgaan. Vooral de bewoners in De Aker en Nieuw Sloten krijgen het zwaar te verduren. Op 13 maart start een experiment, waarbij de komende maanden maar liefst 10.000 extra toestellen vanaf de Zwanenburgbaan zullen opstijgen. Protesteren tegen dit experiment is mogelijk tot 6 maart.

door Kees Fisser

Schiphol en minister Eurlings (Verkeer) hebben plannen gemaakt om tussen 13 maart en 31 oktober 2008 minimaal 10.000 extra vluchten vanaf de Zwanenburgbaan te laten vertrekken. Tijdens dat ‘experiment’ wordt bekeken of het veilig genoeg is, om twee toestellen tegelijkertijd in noordelijke richting te laten opstijgen: één vanaf de Zwanenburgbaan, de ander vanaf de Polderbaan. Als dit mogelijk blijkt, zal Schiphol de Buitenveldertbaan in de toekomst veel minder voor starts gaan gebruiken.

Oosten en zuiden
Een deel van die opstijgende vliegtuigen heeft een bestemming ten oosten of ten zuiden van Nederland. Zeker in de zomermaanden vliegen veel toeristen naar het zuiden van Europa. De vliegtuigen die vanaf de Zwanenburgbaan opstijgen, maken een bocht naar rechts om naar het oosten of zuiden te vliegen. De officiële uitvliegroutes liggen binnen een brede strook boven Amsterdam-West (De arcering op de afbeelding geeft het gebied aan van de uitvliegroute naar het zuiden.)

Vliegen over dichtbebouwde gebieden
In de huidige situatie vliegen de toestellen bij het opstijgen eerst een flink stuk naar het noorden, over niet- of minder dichtbebouwde gebieden. Pas ongeveer bij het Westelijk Havengebied maken ze een bocht naar rechts. Hierdoor zitten die vliegtuigen al relatief hoog in de lucht, voordat ze over dichtbebouwde gebieden vliegen. Daardoor veroorzaken ze ‘relatief weinig geluidsoverlast’. Alleen kleine, lichte toestellen maken nu wel eens een ‘korte bocht’ en vliegen dan laag over dichtbebouwde gebieden als De Aker en Nieuw Sloten.

Korte bocht voor alle vliegtuigen
Korter is goedkoper! De vrees bestaat dat tijdens het experiment met 10.000 extra vluchten vanaf de Zwanenburgbaan, veel méér vliegtuigen zo’n ‘korte bocht’ naar rechts zullen maken. Dus ook de grote, zware toestellen die er veel langer over doen om hoger in de lucht te komen en dus heel veel extra geluidsoverlast voor de omwonenden zullen veroorzaken. Als het experiment slaagt wat betreft de luchtverkeersveiligheid, is niet uitgesloten dat die korte vliegroute ook daarná gehandhaafd blijft.

Reageren tot 6 maart
Voor dit experiment (en voor drie andere experimenten met vliegbewegingen) heeft de overheid een inspraakprocedure bekendgemaakt. U kunt tot uiterlijk 6 maart uw mening geven. De gemakkelijkste manier om uw mening kenbaar te maken, is gebruikmaken van een digitaal formulier op de website: www.inspraakpunt.nl . De webpagina met de naam: ‘Vier nieuwe experimenten voor vermindering geluidshinder rond Schiphol (2008)’ biedt toegang tot informatie én een inspraakformulier, dat digitaal verzonden kan worden. Hebt u geen toegang tot internet? Dan kunt u uw mening schriftelijk sturen naar ‘Inspraakpunt, Concept-ministeriële regeling experimenten, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag’. U zou bijvoorbeeld het volgende reactie kunnen inzenden: ‘Ik maak bezwaar tegen het experiment waarbij de Zwanenburgbaan 10.000 extra starts te verwerken krijgt. Hierdoor zullen meer vliegtuigen lager over dichtbebouwde gebieden van Amsterdam-West vliegen, wat – juist in de zomermaanden als bewoners hun ramen willen openzetten of in hun tuin willen zitten – tot een onacceptabele toename van de geluidshinder zou leiden.’ Mocht u het eens zijn met het experiment, dan kunt dat natuurlijk ook via internet of in een brief laten weten.

Voor meer informatie over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt, tel. (070) 351 96 04. De plannen liggen ook ter inzage in de stadsdeelkantoren en gemeentehuizen in de omgeving van Schiphol.

Van: www.eigenwijks.nl

Uit: de Westerpost, 27 februari 2008.