Samen met de gemeente de Japanse Duizendknoop bestrijden

Het heeft ‘even’ geduurd, maar het lijkt erop dat de gemeente Amsterdam nu dan toch écht werk gaat maken van de bestrijding van de woekerende Japanse Duizendknoop.

Het gaat om een bijna niet uit te roeien plant, die dwars door funderingen en bestrating heen groeit en geen natuurlijke vijanden heeft. Op 9 augustus 2020 werd in het radioprogramma Vroege Vogels bekend gemaakt dat de wetenschap druk is te onderzoeken of de Japanse bladvlo wellicht soelaas kan bieden.

De Japanse Duizendknoop aan de Lies Bakhuyzenlaan te Sloten.

Maar, vóórdat dit minuscule beestje in Nederland wordt toegelaten, wordt onderzocht of-ie naast Japanse Duizendknoop, ook ándere planten (en andere organismen) bestrijdt. Als dat níet het geval is, zal getest worden of-ie in ons klimaat gedijt. Als de Japanse bladvlo goed door al die tests komt, kan-ie hopelijk aan de slag in Amsterdam.

De gemeente weet al twee jaar dat de Japanse Duizendknoop op de Lies Bakhuyzenlaan op Sloten woekert.

Voorlopig gaat de gemeente de plant echter te lijf door de wortels machinaal uit de grond te trekken. Daarna wordt de grond zonder de wortels teruggestort. Als hierbij kleine stukjes van de wortels of takken achterblijven, dan zal de plant opnieuw opkomen. Vervolgens worden die ‘nieuwe’ groeisels een jaar lang ook weer verwijderd. Daarna moet een speciaal bloemenmengsel ervoor zorgen dat er geen ruimte meer is voor de Duizendknoop om op te komen.

De gemeente kreeg tot nu toe meldingen van ruim 700 (!) groeilocaties in de stad. De gemeente kiest ervoor om de groeiplaatsen in de openbare ruimte (eerst) aan te pakken waar de kans op verspreiding het grootst is en waar op korte termijn schade aan ‘constructies’, zoals gebouwen of kademuren, te verwachten is, of zelfs al is. Het is dus de vraag of en wanneer en of alle groeiplaatsen in Nieuw-West gesaneerd gaan worden…

Informatie van de gemeente Amsterdam over de Japanse Duizendknoop.

Zelfwerkzaam
De gemeente zou liever ook álle plekken in de stad aanpakken, maar vraagt bewoners te helpen in hun eigen buurten: “Snoei de planten terug tot de bodem en verwijder de wortels zo diep als mogelijk. Raap vervolgens álle stukken van de stengels op en verpak alle resten zorgvuldig in vuilniszakken. Doe deze is de restafvalcontainer zodat ze verbrand worden en vooral níet bij het groenafval, want dan woekert de plant op de stortplaats gewoon door.

Blijf de plant zo veel mogelijk uitgraven, elke keer als hij weer tot kuithoogte is gegroeid. Doe alle plantenresten allemaal in de afvalcontainer en maak na afloop uw tuingereedschap goed schoon. De gemeente helpt graag met de afvoer van de resten.

Vraag via duizenknoop@amsterdam.nl gratis ‘big bags’ aan. Daarin kunt u de resten kwijt. De gemeente haalt de zakken dan weer bij u op en laat de resten vernietigen. Als de plant gedurende een aantal maanden ergens niet meer groeit, kunt u de gemeente waarschuwen om op die plek het speciale – Duizendknoop-werend – bloemenmengsel te zaaien.

Registratie
Het is voor de gemeente van belang om te weten waar de Japanse Duizendknoop woekert. Op de website maps.amsterdam.nl/duizendknoop/ kunt u zien welke groeiplaatsen al geregistreerd staan en welke status zij hebben. Groen betekent: “gemeld”, blauw is: “geschouwd” en op rode plekken wordt de plant actief bestreden.

Mocht er een locatie op de kaart ontbreken, dan wil de gemeente dit graag horen en kunt u dit melden via duizendknoop@amsterdam.nl. Nieuwe groeiplaatsen worden meteen aangepakt. De gemeente vraagt iedereen vriendelijk om wel eerst op de plattegrond te kijken of uw locatie al bekend is.

Over drie jaar
De gemeente laat weten dat het op dit moment helaas niet gaat lukken om de plant helemaal uit te roeien: “Bestrijding is erg duur en vereist maatwerk op iedere plek. We richten ons nu eerst op het uitroeien van de plant op de plaatsen waar er kans is op schade, gevaar of verspreiding.

Daarnaast worden jonge groeiplaatsen aangepakt, voordat ze verder kunnen uitgroeien. Na die drie jaar willen we wel alle groeiplaatsen onder controle hebben: Er komen geen nieuwe groeiplaatsen meer bij, en de meest risicovolle zijn uitgeroeid. In samenwerking met andere organisaties in het land onderzoeken we ondertussen nieuwe, duurzamere en efficiëntere methodes.” Wellicht dat de Japanse bladvlo een oplossing gaat bieden…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 augustus 2020.

Van: www.westerpost.nl/samen-met-de-gemeente-de-japanse-duizendknoop-bestrijden

Zie ook: Japanse Duizendknoop teistert Nieuw-West