Reusachtig nieuw elektriciteitsstation naast De Oeverlanden?

Liander en Tennet dienden voor het perceel aan de Anderlechtlaan tussen de A4 en de Oude Haagseweg (waar vroeger een McDonald’s restaurant was en nu een kleiner transformatorstation staat) een reusachtig bouwplan in.

De Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ is áltijd, ook in hete zomers, alert en diende een uitgebreide zienswijze in.

De voorgestelde twee Tennet GIS-hallen, nu nog zonder gevelontwerp, zouden een hoogte van 15 meter moeten krijgen, terwijl het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) slechts een maximale hoogte van 7 meter toestaat. Die maximale hoogte geldt wonderlijk genoeg wél voor de omliggende bomen en struiken… Afbeelding: Qirion.

Veel te hoog en te groot voor deze locatie
De uitgebreide zienswijze, opgesteld door bestuurslid Hans Bootsma, richt zich o.a. tegen de hoogte en omvang van de panden, die aan drie kanten tot aan de kavelgrenzen zouden moeten komen: “De beschikbare ruimte hier is veel te klein en ongeschikt voor dit enorme bouwplan. Bij de plannenmakerij is de blik puur naar binnen gericht en werd geen rekening gehouden met de omgeving. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar een deel van een sloot dempen en een wetering verbreden. Dan zou ecologisch essentiële oeverbegroeiing verloren gaan. Bovendien zou dan het zicht op de installaties niet langer gecamoufleerd worden. Dat moet je niet willen.”

Energietransitie mag niet ten koste van natuur gaan
De vereniging benadrukt uiteraard de energietransitie te ondersteunen, maar ook dat het ongewenst is om gelijktijdig de natuur en de biodiversiteit hiervoor aan te tasten: “Deze plannen blokkeren ook letterlijk de toegankelijkheid van het natuurgebied voor wandelaars en fietsers. Terwijl de gemeente zegt juist te willen inzetten op verbetering hiervan. Bovendien moet je rekening houden met wat voor geluidsbelasting deze installaties in de toekomst voor de natuur en de recreatie in De Oeverlanden zouden betekenen. De waardevolle natuur en de schaarse recreatiemogelijkheden aan de rand van het volle en stedelijke Nieuw-West mogen niet worden vernield.” De positief ingestelde vereniging denkt zelf mee met wat hier volgens hen wél mogelijk is en komt met zeven aanbevelingen die de bouw van een nieuw energiestation hier wél mogelijk zouden maken.