Reactie op stukje over bus 80 Osdorperweg

U schrijft in uw artikel op 26 maart 2014 dat bus 80 maar 2,35 meter breed zou zijn, maar de bus is zonder spiegels 2,50 meter breed. U stelt dat bus 80 tussen Halfweg en Slotermeer 3 verkeerslichten moet passeren, maar u vergeet dat de bus via het KAR systeem voorrang krijgt bij Slotermeer. Wat u ook vergeet te vermelden is; het eerste stoplicht in Halfweg blijft gelijk of de bus de Haarlemmerweg vervolgt of dat hij afslaat naar de Osdorperweg, blijven er nog twee verkeerslichten over waarvan een met een KAR systeem.

Op de nieuwe route over de Osdorperweg zijn ook verkeerslichten, bij de brandweer aan de Ookmeerweg en een bij de oversteek nabij het zwembad, vervolgens een bij de draailus van de tram en als laatste de rotonde bij de Burgemeester Röellstraat, 5 in totaal.

U schrijft dat de Osdorperweg net zo breed is als de Sloterweg, maar de Osdorperweg is een B-weg, zie de borden. Een normale lijnbus mag hier niet rijden. Trouwens, qua veiligheid gaat het ook niet best met de daar rijdende fietsers op de zelfde smalle rijweg. Wat u vergeet is dat bus 80 op de Haarlemmerweg 80 km per uur mag rijden en dat ook doet.

De Osdorperweg heeft voor een deel een 30 km zone, en dat schiet dus niet op. De file op de Haarlemmerweg is verleden tijd sinds de opening van de A5, terwijl in de avondspits aan het einde van de Oude Osdorperweg richting Halfweg steevast een file staat om de Haarlemmerweg op te rijden richting Haarlem. U schrijft over kosten en baten; ik kan u verzekeren dat de reguliere forens niet op een ommetje zit te wachten en de bus niet meer neemt. Het ommetje van u zou maar 2 minuten zijn en ik weet héél zeker dat dit veel langer gaat duren. Want waarom moet de bus omrijden als geen enkele stop (halte) wordt ingevoerd, halteren kost toch ook tijd? Hoeveel haltes zouden er moeten komen?

Wat te denken van het OV km tarief? De vaste klanten van bus 80 gaan meer betalen vanwege uw ommetje.

In het verleden is er al diverse malen geprobeerd een bus daar te laten rijden, men heeft het geprobeerd met een vorm van een taxi (belbus)maar dat bleek na een proef geen succes.

De uitvoering van uw voorstel tot omlegging van de route van bus 80 gaat zeker extra kosten met zich mee brengen. Ik verzeker u dat de omrijtijd per richting minstens 10 minuten is, dus 20 minuten voor beide richtingen. Het zou betekenen dat er minstens een omloop bij moet om de 15 minuten dienst te kunnen blijven rijden. Enig idee wat een extra bus op jaar basis toevoegt aan de exploitatiekosten? De provincie zal daar niet blij mee zijn.

Met vriendelijke groet,

J.G. Hekker

Uit: de Westerpost van 14 mei 2014.

 

Bus 80 over de Osdorperweg?

Op 13 december 2015 start de nieuwe, 10 jarige, concessie Haarlem / IJmond. Onder deze concessie valt bus 80 van de Marnixstraat via de Burg. de Vlugtlaan en de Haarlemmerweg naar Zandvoort.

Florien Molendijk is OV deskundig assistente van Elisabeth Post (VVD), gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland. Zij overweegt bus 80 ingaande de nieuwe concessie vanaf Plein ’40-’45 te laten rijden via Slotermeerlaan, Allendelaan, Ookmeerweg en Osdorperweg. De Osdorperweg is even breed als de Sloterweg, waarover bus 145 rijdt. Rutte Groep bv aan de Osdorperweg heeft vrachtwagens die even breed zijn als bussen.

Door het ontbreken van haltes tussen de Burg. de Vlugtlaan en de Oranje Nassaustraat in Halfweg, worden kosten op dit routedeel niet gecompenseerd door inkomsten van instappende reizigers. Op de nieuwe route via Osdorperweg zijn wel kosten compenserende inkomsten. De nieuwe route is 2 km langer langer. Bus 80 passeert 3 stoplichten tussen Slotermeer en Halfweg. Dat is 2 min. vertraging. Vermijding van deze vertraging compenseert de reistijd via de nieuwe route. Per saldo zullen de baten groter zijn dan de lasten.

Jan Ligthart.

Uit: de Westerpost van 26 maart 2014.