‘Ook Sloten op Glas’ krijgt vorm

Het Burgerinitiatief ‘Ook Sloten op Glas’ begint vorm te krijgen. In zijn vergadering van 13 mei heeft het bestuur van de Dorpsraad op voorstel van de heren Jan Wich en Willem Kleyn besloten het project ’te adopteren’.

Aansluiting op het glasvezelnetwerk, zoals ook Nieuw Sloten, De Aker en Badhoevedorp aangesloten worden of al zijn, is ook voor heel veel Slotenaren van belang. Op termijn zal dat voor de gehele Slotense gemeenschap het geval zijn, onder meer doordat ‘zorg op afstand’ daardoor mogelijk wordt gemaakt. De nu ingestelde werkgroep zal de campagne onder alle Slotenaren op grotere schaal en intensiever kunnen gaan voeren. Alleen indien een forse meerderheid in de aansluiting wil participeren zullen alle woonadressen aangesloten kunnen worden. Het motto is dan ook: “samen de schouders eronder, dan moet het lukken”. Info en contact: www.glasinsloten.nl

Voorlichting
Inmiddels vond op 15 mei een eerste van een reeks voorlichtingsbijeenkomsten plaats, speciaal voor bewoners van Sloten. Locatie is de glasvezelwinkel van Reggefiber in Nieuw Sloten. Jammer genoeg was de faciliteit om eigen apparatuur te laten werken op glasvezel nog niet beschikbaar. Toch was het een heel succesvolle bijeenkomst. Na zijn inleiding werden veel vragen aan projectleider Marco van Gent gesteld, zoals over de participatie in andere regio’s, de beschikbare pakketten van de providers, de kosten en de overgang van het ene naar het andere systeem.

In Flevoland nam het aantal abonnees van diensten over het glasvezelnet binnen enkele jaren toe van ruim dertig procent tot meer dan twee derde! De verscheidenheid van pakketten van de verschillende providers bleek dermate groot dat ze niet alle besproken konden worden. Velen maakten dan ook gebruik van de mogelijkheid om na het algemene gedeelte individueel advies in te winnen. Het resultaat was dat sommigen hun precieze pakketkeuze nog eens rustig wilden overdenken of met hun huisgenoten wilden bespreken, terwijl anderen zich ter plaatse al inschreven voor een specifiek pakket.

Een heel belangrijke constantering voor de aanwezigen was dat er geen kosten verbonden zijn van de overgang van koper of coax naar glasvezel. Bovendien blijkt er een vrije keuze te zijn tussen aansluiting in de meterkast, het bestaande telefoon- en het TV-aansluitpunt. Tel daarbij op een toekomst vaste infrastructuur met meer kwaliteit en snelheid voor hetzelfde geld, of een vergelijkbaar pakket, maar tegen lagere kosten en de keuze was door velen snel gemaakt.

Uit: de Westerpost van 21 mei 2014.