Participatiemaatschappij begint in Sloten

Of het helemaal is wat de regering bedoelde met ‘participatiemaatschappij’ weet de redactie niet. Maar wie wil participeren op bestuurlijk niveau kan dicht bij huis terecht.

U kunt kiezen voor zowel de formele locale politiek, als de informele. Voor de formele politiek moet u bij de locale politieke partijen aankloppen. Als een meer informele setting u aanspreekt dan moet u bij de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp zijn.

Gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen in april volgend jaar zijn er ook verkiezingen voor de Dorpsraad. En de Dorpsraad is op zoek naar enkele nieuwe leden. Vraagt u zich af of dit misschien een kans is voor u om zich in te zetten voor de eigen leefomgeving? Meldt u zich dan (geheel vrijblijvend) per e-mail aan bij het secretariaat: de.dorpsraad@kpnmail.nl

U ontvangt dan een informatiepakketje en eventueel kan er een persoonlijk gesprek volgen met een van de zittende bestuursleden.

Arie van Genderen

PS: we zoeken ook nog een nieuwe eindredacteur voor de rubriek Sloten-Oud Osdorp in deze krant.

Uit: de Westerpost van 20 november 2013.