Lokale democratie en de participatiemaatschappij

Dorpsraad zoekt nieuwe kandidaten. Meldt u aan.

“Wat heb dat nou voor zin, zo’n Dorpsraad?” Hoe vaak wordt mij die vraag wel niet gesteld als ik over mijn lidmaatschap van dit jubilerend instituut vertel. “Hebben jullie iets te zeggen dan?” Met deze zinnen opende Piet Renooy zijn verhaal in de jubileumuitgave van de Dorpengids 2013. De rest van zijn verhaal is een pleidooi voor het in standhouden en ondersteunen van lokale structuren en instituties.

Bij het begrip ‘lokaal’ moeten we zowel klein als groot denken. Klein is bijvoorbeeld een straatcomité, vaak als onderdeel van een grotere structuur zoals een buurt. Buurtcomités organiseren zich dan weer in een wijkorgaan of in ons gebied in een Dorpsraad. En deze Dorpsraad is dan weer een ‘element’ binnen het geheel van het deelraadgebied Nieuw-West.

Gesprekspartner
De Dorpsraad is een gewaardeerd gesprekspartner van het Stadsdeel. Zoals Piet Renooy het mooi verwoordde: “De Dorpsraad vormt ook het kanaal waarlangs veel meningen, wensen en onvrede gestructureerd richting de juiste partij(en) wordt gestuurd. Dat kan het Stadsdeel zijn als het gaat om verkeersknelpunten, de signalering van wetsovertredingen (bestemmingsplan) of het enthousiast ondersteunen en meewerken van het opstellen van een Dorpsvisie. Maar ook richting andere ‘bevoegde instanties’ zoals waterschappen of de provincie wordt actief gecommuniceerd.” Hoe dat volgend jaar verder gaat als de stadsdelen worden opgeheven is nog onduidelijk. Mogelijk wordt dan de gemeenteraad weer de gesprekspartner. Terug naar af dus.

Activiteiten
Dorpsraad houdt zich bezig met het wel en wee van het oude gebied Osdorp en de oude gemeente Sloten. Dat gebied vormt binnen het stadsdeel en de hele gemeente Amsterdam een herkenbare ruimtelijke eenheid, met een duidelijk landelijk en (authentiek) cultuurhistorisch karakter. Daarbinnen vinden we de waardevolle historische kern in de vorm van het dorp Sloten waarvoor de procedure is gestart om het tot ‘beschermd dorpsgezicht’ te laten verklaren.

Al ruim 50 jaren staan vrijwilligers uit ons gebied klaar om via werk- en actiegroepen, groenonderhoud, lief en leed comités, feesten, braderieën, de speeltuinvereniging etc. de leefbaarheid in Oud Osdorp en Sloten te bewaken. Daarbij heeft de Dorpsraad, hoewel zij geen enkel ander formeel middel dan welke burger dan ook, namelijk argumenteren en communiceren, een belangrijke coördinerende en faciliterende functie. Om een deel van het door het Genootschap Onze Taal uitverkoren woord van 2013 te gebruiken: participatie is de core business van de Dorpsraad.

Verkiezingen
De leden van de Dorpsraad worden elke vier jaar, gelijk met de deel- en gemeenteraden, gekozen. De Dorpsraad heeft dan in enkele verkiezingsbureaus een eigen hoekje waar men op een van de kandidaten kan stemmen. Iedereen die woonachtig is in het dorpsraadgebied kan zich verkiesbaar stellen. De procedure om op de kieslijst te komen is in wezen heel simpel. Stuur een beknopt CV en motivatie naar de Dorpsraad, waarna u een informatiepakketje krijgt toegestuurd en een uitnodiging voor een gesprek met enkele van de zittende bestuursleden. Zodra alle kandidaten bekend zijn wordt de kieslijst gemaakt en worden alle kandidaten in de Westerpost voorgesteld.

Voor de komende periode van 4 jaar zijn er meerdere vacatures. Daarnaast is het mooi als er voldoende kandidaten zijn zodat de kiezers echt keuzes kunnen maken. April volgend jaar lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. Dus mocht u gemotiveerd zijn om uw bijdrage te gaan leveren aan de nieuwe Dorpsraad wacht dan niet te lang met aanmelden.

e-mail: de.dorpsraad@kpnmail.nl

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 27 november 2013.