Paaltjes in Sloten

Bij de herprofilering van de wegen in het dorp Sloten in de jaren ’80 kregen de bewoners een aantal keuzes voorgelegd t.a.v. de herinrichting. Zo kon men een mening geven over het plaveisel (stenen of asfalt), de trottoirs (al dan niet verhoogd), de rijrichting voor de auto’s en het parkeren (verschillende opties bijv. voor de paaltjes tegen foutparkeerders).

Dat laatste heeft de gemoederen destijds behoorlijk bezig gehouden, maar na veel discussie is toen gekozen voor eenrichtingsverkeer op een deel van de Sloterweg in het dorp en de betonnen Amsterdammertjes om foutparkeerders te weren.

Positief
Inmiddels zijn we vele jaren verder en is het tijd om eens de balans op te maken. Aan het eenrichtingsverkeer is iedereen volledig gewend en daar is voor zover bij ons bekend geen discussie over. Bij de paaltjes vallen een paar dingen op. Om te beginnen is het foutparkeren door de vele paaltjes vrijwel onmogelijk geworden. Dit tot groot genoegen van de vele voetgangers in het dorp en niet inde laatste plaats de leerkrachten van school De Driesprong die regelmatig met de kinderen van de school naar de speeltuin lopen. “Achter de paaltjes blijven”, wordt er steeds geroepen en zo kunnen de kinderen veilig naar de speeltuin. Ook komt het niet meer voor dat mensen hun huis niet uit kunnen (waar gebeurd) vanwege een vrijwel tegen de voordeur aan geparkeerde auto.

Daarnaast worden op diverse plaatsen huizen beschermd tegen (vracht)auto’s die korte bochten draaien maar door de paaltjes net niet de gevels van deze huizen beschadigen.

En het laatste positieve punt dat we hier willen noemen is dat algehele beeld van het dorp getypeerd kan worden als ‘verzorgd’. Geen kris kras geparkeerde auto’s en goed zicht op de historische panden.

Negatief
Maar de paaltjes hebben ook nadelen. Zo hebben nogal wat automobilisten ontdekt dat de betonnen paaltjes lelijke krassen in de lak geven als je er langs schraapt. En deukjes in bumpers, als je bij het inparkeren iets te hard voor of achteruit gaat.

Een heel andere vorm van schade is het eindeloos recht zetten van de paaltjes, met name die op de hoeken van parkeerplaatsen. Dat kost het stadsdeel behoorlijk wat menskracht en dus geld. En onlangs waren twee medewerkers van het grote bouwbedrijf BAM bijna twee weken dagelijks bezig om alle paaltjes weer eens keurig in het gelid te zetten. Het ziet er weer prima uit, maar het is niet moeilijk om in te schatten dat zoiets een lieve cent kost. En je kunt wachten op de eerste scheve paaltjes.

Aanpassingen
De werkgroep Sloten van de Dorpsraad is recent verschillende keren door het dorp gelopen om de inventariseren hoe het met de paaltjes is gesteld. Met name is gekeken naar de plaatsing van de paaltjes en per deelgebied gekeken of ze nog steeds functioneel zijn. Van enkele tientallen palen is vastgesteld dat ze misschien weg kunnen of vervangen

De komende weken gaan we verder met brainstormen en zoeken naar alternatieven. Ondertussen wil de werkgroep de komende tijd ook inventariseren hoe de Slotenaren hier zelf over denken.

Inventarisatie
Heeft u ideeën over hoe het verder moet met de paaltjes, mail het ons. Het adres: info@arievangenderen.nl.

Zodra we wat verder zijn met de inventarisatie en het onderzoeken van technische mogelijkheden dan hoort u weer van ons. Uitgangspunt bij het ontwikkelen van alternatieven moet altijd zijn dat:
a. voetgangers veilig door het dorp kunnen lopen;
b. foutparkeren wordt tegengegaan (stellen dat er dan maarbeter gehandhaafd/bekeurd moet worden is geen optie);
c. gevels van met name hoekpanden beschermd worden.

Arie van Genderen,

Namens de werkgroep Dorp Sloten

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2012.