Dorpsraad in actie

Het is bijna niet te geloven. Al meer dan vier jaar zijn we als Dorpsraad bezig om iets gedaan te krijgen aan de afgebrande villa aan de Sloterweg. De wet zegt dat de eigenaar dat pand gewoon netjes moet opknappen. De gemeente, het stadsdeel dus, moet dat opleggen aan de eigenaar. Eerst Slotervaart en nu Nieuw-West treuzelden daar enorm mee. Wij hebben steeds aangedrongen op actie. Al twee keer zijn wij als Dorpsraad door de bezwaarschriftencommissie in het gelijk gesteld nadat het stadsdeel weigerde wat te doen…

Maar toch er gebeurt maar niets. De laatste ontwikkeling is nu dat de handhavers van Nieuw-West de eigenaar hebben opgedragen het pand deugdelijk dicht te spijkeren. Dat is zeker nodig, daar zijn we ook blij mee, maar het is niet genoeg.

De eigenaar aanspreken dat het pand wordt opgeknapt is volgens het stadsdeel nu “niet fair”. Niet fair, want er komt een nieuw bestemmingsplan. En pas na het vaststellen daarvan zou duidelijk worden wat er kan. Laten we wel wezen, dat weten we nu toch al wel; de bestemming is en blijft wonen. En binnen die bestemming kan de eigenaar iets heel moois maken van het pand of van de lokatie. Maar het stadsdeel geeft de eigenaar weer uitstel.

Het is ons volstrekt onduidelijke waarom het stadsdeel haar handhavingsactiviteiten in de ijskast zet. De dorpsraad zal blijven aandringen op het opknappen van het betreffende perceel.

Achter dit afgebrande pand is ineens een commerciële parkeerplaats voor langparkeerders ontstaan. Nou ja, ontstaan, gecreëerd onder de ogen van het stadsdeel. Hiervoor zijn geen vergunningen aangevraagd, laat staan afgegeven. De Dorpsraad heeft het stadsdeel gevraagd hier ook op te handhaven; immers, het betreft een gebied met bestemming ‘groen’.

In december vorig jaar reageerde het stadsdeel daar positief op. Van een commerciële parkeerplaats kon geen sprake zijn, aldus Stadsdeel NieuwWest, want het gebruik van het past niet binnen het kleinschalig landelijke karakter van de Sloterweg. Bovendien is het ontsierend voor de omgeving: het toelaten van dit gebruik leidt tot verstedelijking, die afbreuk doet aan het landelijke karakter van de Sloterweg. Tot slot zal het leiden tot een toename van verkeer.

Kortom, het mag niet, en we zijn benieuwd wanneer het stadsdeel ingrijpt.

Het is niet erg bevredigend om steeds aan de rem te moeten hangen als Dorpsraad. Gelukkig is er in de afgelopen 49 jaar ook veel energie gestoken in positieve zaken. En dus willen we volgens jaar ons 50 jarig bestaan op een opgewekte en optimistisch manier gaan vieren, met veel festiviteiten voor de dorpsbewoners. We houden u daarover op de hoogte!

De Dorpsraad

Uit: de Westerpost van 7 november 2012.