Overzicht activiteiten rond Natuurpark Vrije Geer 2019

Dit jaar zijn Marina den Ouden en ik voor het eerst bij Natuurpark Vrije Geer begonnen. Tijdens de reorganisatie heeft Henk Damen een plek gevonden in Amsterdam-Noord en sindsdien zijn wij zijn opvolgers. De eerste vrijwilligersdagen zijn nog door Henk geleid.

Wij waren al bekend met het Natuurpark en hadden in het verleden wel werkzaamheden uitgevoerd, maar het werken met de vrijwilligersgroep was voor ons nieuw. Wij zijn daar met frisse moed aan begonnen en wij hebben het idee dat het wederzijds klikt. Het is een mooi gebied met goede potenties. Deze zijn grotendeels al aanwezig, maar ze schijnen nog niet ‘op de kaart’ te staan.

Na de eerste ontmoeting met de groep is er een uitje geregeld door onze voorzitter Tamar Frankfurther naar het Ilperveld. Erg leuk en leerzaam. Het was een prachtige dag, waarbij we in een ontspannen sfeer kennis konden maken en op een mooie manier afscheid hebben genomen van Henk.

Onderhoud
Er is veel onderhoud uitgevoerd afgelopen jaar. Natuurlijk zijn de bruggen vervangen en deze zien er uiteindelijk goed uit.

Er zijn twee prachtige naamborden gemaakt door Erik Winkel. Deze komen aan de nieuwe toegangshekken te hangen. Deze hekken zijn trouwens hufterproof gemaakt. Jaap Tolk heeft de hekken en nieuwe borden gebeitst.

Er is wat gezaagd en gesnoeid in het loopgedeelte en er is veel gemaaid. Het maaien was nodig om de variatie in het gebied te behouden; riet en ruigte nemen anders de overhand. Deze maai- en afvoerwerkzaamheden zullen we nog wel voor een langere periode moeten uitvoeren. Daarmee behouden we een stabielere soortenrijke vegetatie. Op de schapenlandjes hebben de schapen van Boer Ton hun taak. Die mogen zich daar volvreten en hun oude dag doorbrengen. Deze begrazing zorgt er ook voor dat het karakter van de vegetatie gevarieerd blijft.

Monitoren flora en fauna
Amsterdam gaat stadsbreed flora monitoren, maar dat is nog niet goed uitgezet en er zijn maar 2 à 3 meetmomenten per gebied per jaar. Gelukkig maakt Hanneke Waller zeer uitgebreide inventarisaties op het park en stuurt ons deze gegevens nauwgezet door. Daardoor hebben we een goed beeld van alle kruidachtigen, ook in de slenk, het gebied naast het natuurpark (aan de andere kant van de Plesmanlaan). Hanneke heeft de geïnteresseerden voor een inventarisatiegroep meegenomen, waardoor zelfs Tamar nu de wilde peen weet te herkennen. Er zijn al een hoop verschillende planten aanwezig, waaronder beekpunge en moeraswolfsmelk. Leuke ontdekking was dat er voor het eerst wespenorchis is aangetroffen. Twee vrijwilligers gaan de vlinders monitoren, daarvoor was een interessante avond georganiseerd door Florinda Nieuwenhuis, stadsecoloog van de gemeente. We zijn nog wel op zoek naar meer vrijwilligers om te monitoren.

Vogels op het park
De vogels hebben het natuurpark wel ‘op de kaart’. De ooievaars hebben dit jaar drie jongen weten groot te brengen. Net als andere jaren zijn ze weer geringd. Er is bewijs dat blauwborsten op het park gebroed hebben. Op de schapenweides hebben we watersnip en groene specht gezien, net als nestjes van de dwergmuis, de schattigste van alle muizensoorten, al mag Marina niet ‘schattig’ van mij zeggen. Eco is niet schattig, eco is stoer!

Wij hopen ook nog steeds op camerabeelden van de bunzing, die Marina en ik op een ochtend hebben gezien. Het beestje is ons echter tot nu toe te slim af geweest.

Natuurwerkdag
Verder deden we op 2 november 2019 natuurlijk mee aan de natuurwerkdag. We hadden aanvankelijk niet het beste weer, maar het klaarde gelukkig toch op en er is weer een hoop werk verzet. De knotbomen zijn onderhouden en we zijn het schapenland (met schattige dwergmuizen) opgegaan en hebben daar een aanvang gemaakt met het verwijderen van ongewenste wilgenopslag. Jane Lang en Hein van Leeuwen hebben de pannenkoeken en koffie geregeld en de man van Marina had een heerlijke pan soep bereid. Net als alle andere werkdagen was het een leuke en gezellige dag.

Goede sfeer
Wat ook erg leuk is, zijn alle wetenswaardigheden die gedeeld worden. Ieder heeft wel een verhaal en een luisterend oor. Zo komen we meer te weten over de natuur, beheer, geneeskrachtige werking van planten etc. Fijne bijkomstigheid is dat mijn schattige collega Marina (en ook Jane) erg bedreven zijn om heerlijke hapjes te maken van de in de natuur gevonden eetbare producten. Daarnaast weet Jane velen, ook de jongste hulpkrachten, te boeien met het maken van brandnetel-draad.

Schapenweide
Wij hebben onlangs nog een rondje gelopen met Rob van den Toorn, de eerste beheerder na de opening van het natuurpark, en zijn veel wijzer geworden. Hij was blij met het gevoerde beheer en prees de hechtheid van de werkgroep. Hij heeft ook nog wat zaken verduidelijkt, vooral over het schapenland. Indien de omstandigheden goed zijn, wordt hier ook nog een maaibeurt uitgevoerd door de aannemer. Voor ons betekent dit ook dat er in de toekomst meer werkzaamheden bij komen in dat gedeelte. Er ligt namelijk nog een mooie paddenpoel, verscholen in het noordelijke bosje.

Insectenhotel
Wat ook nog steeds op het programma staat, is het realiseren van het insectenhotel. Alle materialen zijn aanwezig en het streven is om het bouwwerkje klaar te hebben in het vroege voorjaar. Misschien doen we nog een beroep aan enkele handige personen voor assistentie. Bij de afvalcontainers op de hoek Osdorperweg / Vrije Geer hebben we een houtwal gerealiseerd, om illegale dump op het achterliggende veld tegen te gaan. Van het maakproces staat een grappig filmpje op YouTube (zie: www.youtube.com/watch?v=-7e06TVjk8s).

Wij hopen in ieder geval er volgend jaar weer een leuk en nuttig jaar van te maken met veel mooie natuurwerkdagen, waardoor Natuurpark Vrije Geer nog boeiender wordt en haar status gewaarborgd blijft. We zien ook uit naar de film ‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’, die Tamar aan het maken is. Op 17 mei 2020, precies 25 jaar na de dag van het referendum, gaat de film in première. 90% van 208.000 Amsterdammers zeiden op 17 mei 1995 namelijk dat het Weilandje niet volgebouwd mocht worden en dat er geen tram doorheen mocht komen. Dankzij al die mensen, kan iedereen nu dagelijks genieten van dit mooie parkje. We zien uit naar de film.

Ruud Lutterlof

Zie ook: Natuurpark Vrije Geer