Over de Rand

Stichting Over de Rand organiseerde t/m 2017 jaarlijks een feest op het feestterrein op Oud Osdorp.

Daarna zijn het Over de Rand-bestuur en de Werkgroep Oud Osdorp samen gaan onderzoeken welke leuke buurtactiviteiten hier in de toekomst kunnen worden georganiseerd. Inmiddels is een oud plan om op het Over de Rand-speel- en recreatieterrein speeltoestellen te plaatsen en hier water- en elektra-aansluitingen aan te brengen weer actueel.

Kleine buurtactiviteiten zullen leiden tot een sterkere sociale cohesie op Oud Osdorp. Het beheer ligt bij de gemeente (i.s.m. vrijwilligers). Uit het gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat men dit initiatief van harte steunt en dat men wil helpen. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk en medewerkers van stadsdeel Nieuw-West hebben positief gereageerd op de plannen, die in 2019 samen met de omwonenden worden uitgewerkt.

Meer informatie: hetty.worm@live.nl

 

April 2019

Alle Oud Osdorpers krijgen huis-aan-huis een brief in de bus waarin ze worden bijgepraat over het plan om op het Over de Randterrein een plek ‘voor en door jong en oud’ in te richten. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk van het stadsdeel is enthousiast over het basis-idee, maar wil wel graag concrete plannen horen.

Daarom: Oud Osdorpers, laat via de Facebookpagina van Over de Rand of via info@overderand.nl weten wat u wilt dat er georganiseerd gaat worden. En laat ook graag weten wat/hoe u zelf wilt bijdragen aan dit project. U kunt meehelpen met het groenonderhoud, bijeenkomsten voor jong en oud, sportactiviteiten etc. Sponsoren kan uiteraard ook. Laat van u horen: Samen maken we er een succes van.

Uit: de Westerpost van 24 april 2019.

Zie ook: www.overderand.nl

Over de Rand-terrein – idee – mei 2019 (pdf)