Osdorperweg voor bestemmingsverkeer

Na vele maanden van overleg en onduidelijke voorstellen is de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) de laatste weken behoorlijk positief over de nieuwe gemeentelijke aanpak; onder begeleiding van de nieuwe omgevingsmanager Pim Leuverink. Op 9 maart 2020 vond een belangrijk overleg tussen de gemeente en bewoners en ondernemers van Oud Osdorp plaats.

Foto: Hans de Waal.

De KOO: “Met grote blijdschap hebben we vernomen dat de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg, nu formeel niet meer als doorgangsweg wordt gezien! Samen met de Sloterweg en de Burgemeester Vening Meiniszlaan komt de Osdorperweg via het Autoluw-beleid van de gemeente Amsterdam in aanmerking voor handhaving via een camerasysteem. Dit in combinatie met een beoogd volledig 30 KM-model stemt zowel de bewoners als de ondernemers erg tevreden, mits de handhaving op bestemming en snelheid maar eenvoudig wordt ingezet'”.

Stappenplan
“Er moeten nog vele officiële stappen en goedkeuringen worden gezet maar dit ziet er zeer hoopvol uit”, vervolgt de KOO. “Denk aan stappen als:
• Behandeling adviesaanvraag in de Centrale Verkeerscommissie van de gemeente Amsterdam;
• Het uitwerken van een nieuw ontwerp voor de Osdorperweg met als uitgangspunt een 30 km/h-inrichting;
• Keuze en aanbesteding camerasysteem;
• Vaststellen van het verkeersbesluit door het stadsdeelbestuur van Nieuw-West;
• Inspraakavonden met bewoners en ondernemers;
• Fysieke uitvoering en installatie.

De planning voor de uitvoering is aangepast. Eerst werd gedacht dat dit aansluitende op de N200-werkzaamheden zou plaatsvinden. Dat is zeker niet het geval. Het wordt “na de N200″ en met de stappen die nog gezet moeten worden, gaat dit langer duren. Maar wij als KOO zijn nog altijd heel gelukkig met de keuzes die nu gemaakt gaan worden.”

Klankbordgroep
De Klankbordgroep Oud Osdorp is een groeiende mailgroep van bewoners én ondernemers van de Osdorperweg en omgeving die zich samen willen inzetten voor een veiligere OsDORPerweg. Ook lid worden? Stuur een mail naar: k.o.o@ziggo.nl We houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 1 april 2020.