Oranjevereniging Sloten

In Amsterdam zijn naar verluidt nog drie officiële Oranjeverenigingen actief. Die van Sloten is wel een heel bijzondere. Volgens de website van de vereniging is zij in 1945 heropgericht.

Wat zoveel wil zeggen als dat zij daarvoor ook al bestond. Maar na het nodige speurwerk op internet, bellen van betrokken personen lukte het niet om betrouwbare informatie over de Slotense Oranjevereniging te vinden. Evenmin als van de andere Amsterdamse verenigingen.

Veel van de voorheen actieve vrijwilligers zijn óf overleden, óf niet meer te achterhalen. Twee namen van mensen die zeer lange tijd actief waren vinden we op Slotense straatnaambordjes terug: Gerrit van der Puy en Lies Bakhuyzen.

Een bijzondere club
Zoals gezegd, er is weinig terug te vinden in de archieven over de Oranjevereniging. Volgens verschillende Slotenaren kwam dat omdat de vereniging vooral bestond uit ‘doeners’. Geen ingewikkeld gedoe met besturen, vergaderingen, notulen en dergelijke. Nee, kort voor Koninginnedag kwam men bij elkaar in café Kerkzicht en werden de afspraken gemaakt.

Eén van die afspraken was bijvoorbeeld dat een aantal vrijwilligers huis aan huis in Sloten bij de mensen langs ging met een boekje bonnen. Voor een bescheiden bedrag kon men zo’n bon kopen, waarmee men dan lid werd van de vereniging en recht had op twee consumpties tijdens het Koninginnedagfeest. En zo gaat het nog steeds, zij het dat je nu geen consumptiebonnen meer krijgt.

Tien jaar geleden, in 2003, werd afscheid genomen van het oude en heel langzittende bestuur en kwam er een nieuw en inmiddels ook niet meer zo piepjong bestuur. Grote veranderingen heeft dat niet met zich meegebracht.

Ringsteken
Eén van de hoogtepunten van de Koninginnedagfestiviteiten was en is het Ringsteken. Gerrit van der Puy bewaarde in één van zijn schuren alle attributen die bij het ringsteken nodig zijn. Zoals de ingenieuze paal waar de ringen ingaan, de stokken waarmee gestoken wordt en de rugnummers voor de deelnemers. Bij de buurman, garagehouder Herman Kuykhoven, werd de stroom afgetapt voor de geluidsinstallatie die elk jaar door Herman werd geïnstalleerd, en daarna weer werd opgeborgen tot het volgende jaar. Het ringsteken met de paarden, al dan niet met een koets of kar erachter, was het meest spectaculaire onderdeel van het ringsteken, met veel onderlinge, maar sportieve rivaliteit tussen de families Hogenhout en Zwart. Inmiddels is het aantal deelnemers met paard of paard en wagen flink geslonken en heeft de jeugd met fietsen, skelters en zeepkisten de zaak overgenomen.

Veel te doen
Er is de hele dag veel te doen in het dorp. De vrijmarkt lijkt van jaar tot jaar grootser te worden en als u op zoek bent naar iets bijzonders of praktisch dan kunt u in Sloten uw slag slaan. Het begint al vroeg en meestal gaan zo tegen een uur of drie in de middag veel mensen de boel weer inpakken en opruimen. Maar dan is er nog van alles in de speeltuin voor de jonge kinderen en bij café Kerkzicht begint dan een ander soort feest, met live muziek en veel bier. Maar het moet gezegd, ondanks alle drukte en het vele bier blijft het gezellig en wordt alle rommel door de medewerkers van Kerkzicht netjes opgeruimd.

Met andere woorden, het kan wel: drukte en gezelligheid zonder rotzooi. De Oranjevereniging Sloten laat het zien. En nee, men heeft voor dit bijzondere jaar geen extra activiteiten gepland.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 24 april 2013.

Zie ook: www.oranjeverenigingsloten.nl