50-jarig jubileum van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

De Dorpsraad bestaat 50 jaar. In dit feestjaar zullen er diverse activiteiten plaatsvinden om het jubileum te vieren. Zo is er een speciale De Dorpengids samengesteld en de vaste activiteiten zoals ‘Sloten op zijn kop’ en ‘Over de rand’ zullen een extra feestelijk tintje krijgen.

De Dorpengids 2013
Vrijdag 26 april 2013 was de aftrap met een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in het opgeknapte Dorpshuis. Tijdens de bijeenkomst werd, na een korte toespraak door de huidige voorzitter, het eerste exemplaar van de jubileumuitgave van de Dorpengids uitgereikt. Architect in ruste Jan Hopman, medeoprichter van de Dorpsraad in 1963, nam het exemplaar in ontvangst. De gids had dit keer een afwijkend uiterlijk, namelijk een harde kaf en een bijzondere eigentijdse vormgeving. De vormgever is Mart Roozenboom, woonachtig in Sloten. Binnenin natuurlijk het verhaal van de Dorpsraad, met verschillende artikels, aangevuld met een tiental interviews met oudgedienden. En natuurlijk veel foto’ s uit de oude doos. In het tweede deel de klassieke indeling met informatie over bedrijven en organisaties en de jaarverslagen van de werkgroepen.

Het Stadsdeel had twee personen afgevaardigd, de wethouders Mauer en Bos. De heer Mauer had deze keer de pet op van ‘inwoner van het Dorpsraadgebied’, terwijl mevrouw Bos in haar rol als wethouder na een korte toespraak de Dorpsraad feliciteerde met het jubileum en namens het stadsdeel een bos bloemen aanbood.

Daarna was er een receptie met genodigden uit het hele Dorpsraadgebied. Een gezellige reünie van oud-voorzitters, (bestuurs)leden en bewoners uit het Dorpsraadgebied.

Inhoudelijk
Tijdens de receptie werd, om het gezellig te houden, weinig over politiek gepraat. Maar hier en daar kon uw reporter toch geluiden opvangen die er op wezen dat niet iedereen gelukkig is met de rol van het stadsdeel en de bezuinigingen die er toe hebben geleid dat de Dorpsraad haar enige, betaalde kracht moest ontslaan.

In de inleiding in de Dorpengids houdt vice-voorzitter van de Dorpsraad, Piet Renooy, juist daarover een vlammend betoog. Onder de kop ‘Lokale democratie’ poneert hij de stelling dat de Dorpsraad een belangrijke pion is in het lokale bestuur. Volgens Renooy is de Dorpsraad de enige partij die met het, ook betrekkelijke, gezag van een gekozen orgaan de belangen verdedigt van het gebied en haar dorpsbewoners. En verder stelt hij: “Want ondanks de sympathieke woorden van de stadsdeelvoorzitter over zijn liefde voor het dorpsleven, uitgesproken op de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in januari 2013 (en vandaag herhaald door mevr. Bos, red.), is de realiteit dat sommige van zijn collega’s en straks misschien de gemeenteraad van de centrale stad, nauwelijks beseffen dat ons gebied een eenheid is. Ja, soms niet eens weten waar Sloten en Oud Osdorp op de kaart te vinden zijn. Een klein dorpje midden in het drukste deel van verstedelijkt Nederland dat dapper stand houdt… Op naar 100 jaar lokale (mede)zeggenschap.”

Rond het verschijnen van deze editie van de Westerpost is ook begonnen met de huis-aan-huis verspreiding van de Dorpengids. Foto’ s van de receptie vindt u op: http://www.mijnalbum.nl/Album=48RFJQV3

Tekst en foto’ s Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 1 mei 2013.