Opknapbeurt Slibveldenweg

De Slibveldenweg strekt zich over een lengte van 750 meter uit tussen de Osdorperweg en de Wijsentkade. De Slibveldenweg: sinds enige tijd verboden terrein vanwege dreigend valhout.

Maandag 9 januari 2017 is stadsdeel Nieuw-West gestart met de herinrichtings-werkzaamheden aan de Slibveldenweg. Na de opknapbeurt zal deze weg deel uit gaan maken van de recreatieve wandel- en fietsroutes van de Tuinen van West.

Als zijweg van de Osdorperweg ligt de Slibveldenweg halverwege tussen de Lutkemeerweg en de Raasdorperweg, en eindigde tot een jaar geleden, vlak voor de ringvaart, in een rechthoekig stuk grond, waar eind jaren vijftig door de Rioolwaterzuiveringsinrichting West de ‘slibvelden’ werden aangelegd.

Het rioolafval dat daar tot gedroogd slib werd verwerkt zou als mest voor de tuinders in het gebied dienen, maar al snel bleek er weinig vraag naar en werd het gebied tot baggerdepot verklaard. De afgelopen jaren gebruikte Rijkswaterstaat het als zanddepot voor de aanleg van de Westrandweg.

Sinds kort is de weg verboden terrein vanwege de slechte staat van de populieren. Een aantal jaren terug zijn alle 105 notenbomen al gekapt en nu is ook vergunning verleend om alle ca. 100 populieren te kappen.

Ook het huidige asfaltpad is in zeer slechte staat. Het werk start met het verwijderen van het asfalt, waarna de slootverbindingen onder de huidige weg zullen worden hersteld.

Nadat vervolgens nieuw asfalt is aangebracht, zullen er 80 (?) nieuwe populieren worden geplant op nagenoeg dezelfde wijze als thans het geval is. Naar verwachting zal de vernieuwde Slibveldenweg eind maart worden geopend waarmee het recreatiegebied Tuinen van West er weer een nieuwe verbinding bij zal hebben.

Het beplantingsplan uit februari 2015
Slechts eens in een mensenleven doet zich een kans voor zo’n lange laan te beplanten met bomen. Wederom beplanten met Populieren, in zo’n saai verband, is ronduit een zwaktebod, het leidt wel snel tot resultaat omdat deze boomsoort snel groeit en een leeftijd heeft die overeenkomt met die van de mens, zo’n 75 jaar. Maar een laanbeplanting met bijvoorbeeld Eiken, in dubbele rijen, levert een veel mooier beeld en trotseert de eeuwen. Ook de notenboom zou geschikt zijn en heeft als extra attractie elk najaar een mooie oogst aan noten die appelleert aan de jager/verzamelaar die nog steeds diep van binnen in ons huist.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 11 januari 2017.