Ooievaars in Sloten

De afgelopen twee weken zijn er weer ooievaars gespot in het nest in natuurpark Vrije Geer bij Sloten. Maar op het moment dat uw redacteur een foto wilde maken liet hij (of zij) zich niet zien. Een paar dagen was er ├╝berhaupt geen beweging waar te nemen. Maar het lijkt er nu op alsof er gebroed wordt. Er zit nu permanent een ooievaar op het nest. We wachten af.

Leden van de Vriendenverenigingen van de Amsterdamse stadsparken willen de herintroductie van de ooievaar als soort in de regio ondersteunen door middel van het zogenaamde ooievaarsproject. Het afgelopen broedseizoen zijn de activiteiten van het Ooievaarsproject Amsterdam uitgebreid. Men is onder andere met een website gestart. Zie www.ooievaars020.nl. Hierna wat meer informatie over ooievaars.

Vrijwilligers gezocht
De ooievaars die in Nederland overwinterd hebben worden weer regelmatig gesignaleerd op de nesten waarop eerder gebroed werd. Vaak brengen ze er de nacht door. De ooievaars die op trek zijn gegaan keren in de loop van de volgende maand terug. Voor het project betekent dit dat men de komende weken voorbereidingen moet gaan treffen voor het nieuwe broedseizoen. De nesten moeten worden gecontroleerd. Op plekken waar de broedende paartjes vaak aangevallen werden door concurrerende vogels worden mogelijk nesten bij geplaatst.

We hebben dringend behoefte aan medewerkers voor verschillende activiteiten. Zoals het onderhouden en inrichten van nesten en het ringen van jonge vogels, het regelmatig observeren van de broedende ooievaars van een bepaald nest en eventueel volgens een vast protocol bijvoeren van beginnende broedparen. Daarnaast zijn er allerlei organisatorische en administratieve klussen te doen. Ben je geïnteresseerd en wil graag meer over het project weten, dan kun je een mailtje sturen naar info@ooievaars020.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen.

Binnenkort is er een voorlichtingsavond waarbij een Nederlandse film over ooievaars vertoond wordt en uitleg gegeven wordt over het project en de verschillende activiteiten waar je aan kunt meewerken. Je kunt de avond vrijblijvend ter informatie bezoeken.

Zie verder de website www.ooievaars020.nl of www.vogelbescherming.nl

Zie ook:het bericht over Het ooievaarsnet in Sloten uit 2008.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 20 maart 2013.