Moerasnatuur in de Osdorperbovenpolder

In de Osdorperbovenpolder – parallel aan de Westrandweg – wordt moerasnatuur aangelegd tussen Ringvaart Haarlemmermeer en de Osdorpervaart. Het dagelijks bestuur heeft het definitief ontwerp hiervoor vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering van het werk najaar 2013 en is voorjaar 2014 klaar.

Het project omvat drie deelgebieden: een ecologische passage tussen Osdorperweg en Osdorpervaart, een moeraszone in de Osdorperbovenpolder en een deel van de voormalige Slibvelden.

De moerasnatuur is onderdeel van de ecologische verbindingszone Groene AS tussen Amstelland en Spaarnwoude. De Groene AS verbindt grote en kleine natuurgebieden zo met elkaar dat dieren als ringslang, waterspitsmuis, noordse woelmuis en rugstreeppad zich makkelijk van het ene natuurgebied naar het andere kunnen verplaatsen. Ook kunnen mensen er wandelen en fietsen.

De aanleg van dit Groene AS-project is natuurcompensatie voor de aanleg van de Westrandweg en wordt daarom betaald door Rijkswaterstaat.

Van: www.nieuwwest.amsterdam.nl