Officiële opening varkenshouderij aan de Osdorperweg

Op 16 mei 2021 was de officiële opening van varkenshouderij ‘De Herkomst’, gelegen aan de Osdorperweg tegenover nummer 814 (ten oosten van de A5) in Oud Osdorp. Boer Dirk Koolen heeft het land langs de Westrandweg, een strook met een aantal kavels ‘beschermd agrarisch gebied’, gepacht.

Opening varkenshouderij Oud Osdorp. Foto: Ray Kentie.

Hij heeft hier nu een 30-tal biggen op uitgezet. Het totale gebied is c.a. 5 ha groot. Hier kunnen maximaal 100 varkens worden gehouden. Namens het College van Burgemeester en Wethouders, was wethouder Laurens Ivens was aanwezig. Hij toonde zich enthousiast over de komst van dit duurzame landbouwbedrijf naar Amsterdam.

Dierwaardig bestaan
Boer Dirk heeft deze biggen gered uit de grote stalhouderij. Op de Osdorperweg wil hij deze Nederlandse Landvarkens een dierwaardig bestaan geven. Dat bleek meteen al bij de openingsceremonie. De dertig varkens mochten – aangemoedigd door een varkensfluisteraar – het terrein zelf inwijden. De varkens renden meteen enthousiast naar de poel, waar zij het duidelijk naar hun zin hadden. Voortaan kan iedereen zelf, wandelend langs het struinpad pal naast de varkenshouderij, zien hoe de varkens hier wroeten en zoelen (modderbaden nemen). Een héél ander leven dan te verkommeren in een mega-stal…

Duurzaam en circulair
Bij de opening vertelde boer Dirk dat hij een beter leven voor deze dieren mogelijk wil maken. Als onderdeel van een duurzame en circulaire voedselketen. De varkens krijgen hun voer via ‘aangelijnde’ bedrijven. Het gaat dan om fruit, oud brood en groenten die normaliter worden weggegooid zouden worden. Het vlees komt uiteindelijk o.a. terecht bij restaurant ‘CIRCL’ uit Amsterdam (Zuidas) en de stichting ‘Boer en Buren(.nl)’. Deze bedrijven hebben circulair voedsel en maatschappelijk verantwoord boeren hoog in het vaandel en betalen daarom graag wat meer voor het vlees.

Minder maar beter vlees
Het klinkt misschien vreemd, maar boer Dirk is er zelf een voorstander van dat mensen minder vlees eten: “Maar, áls je dan vlees eet, laat het dan goed vlees zijn. Ik wil graag een maatschappelijke rol in deze voedselketen vervullen. Dit vlees is duurzaam geproduceerd met het dierenwelzijn voorop. De komende tijd ga ik experimenteren om erachter te komen hoe het land en de varkens het beste kunnen samenwerken. Denk dan bijvoorbeeld aan het wisselen en verdelen van de kavels in kleinere delen, zodat het land niet te zwaar belast wordt en telkens tijd heeft te herstellen.”

Ray Kentie, 16 mei 2021.