Luchtmeetpunt ‘Amsterdam-Ookmeer’ in Oud Osdorp

Aan de rand van de Osdorper Binnenpolder in Landelijk Osdorp staat aan het Ma Braunpad, nabij de Ookmeermolen (de ‘1100 Roe’), een luchtmeetpunt.

Luchtmeetpunt Amsterdam-Ookmeer. Op de achtergrond de Ookmeermolen (de ‘1100 Roe’). Foto: Erik Swierstra.

Dit meetpunt is onderdeel van een groter netwerk, waarvan er zich tien binnen de gemeente Amsterdam bevinden. Verspreid over heel Nederland zijn er circa 70 luchtmeetpunten. Op de meetpunten worden vijftien verschillende stoffen (gassen) gemeten, die de luchtkwaliteit beïnvloeden. Op de website www.luchtmeetnet.nl zijn de meetresultaten af te lezen.

Aan de hand van de aangegeven kleur is te zien wat de luchtkwaliteit ter plaatse is: blauw = goed, geel = matig, oranje = onvoldoende, rood = slecht, paars = zeer slecht.

Het Meetstation Sportpark-Ookmeer is een ‘stadsachtergrondstation’. In opdracht van de gemeente Amsterdam meet de GGD Amsterdam hier de luchtkwaliteit. Op de kaart www.luchtmeetnet.nl/meetpunten?component=NO2 zijn de meetpunten in Amsterdam te vinden.

De website www.luchtmeetnet.nl is sinds 2014 beschikbaar en is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Op deze website zijn beschikbaar: de diverse locaties, gemeten stoffen per meetpunt, de verwachting en eventueel smogalarm.

Per locatie wordt een kaart met de de regionale luchtkwaliteitsverwachting voor de komende 24 uur getoond. In grafiek- en tabelvorm is de verwachting voor Stikstofdioxide (NO2), Fijnstof (PM10) en Ozon (O3) beschikbaar. De getoonde luchtkwaliteitsindex (LKI) geeft de mate van totale luchtverontreiniging door deze componenten weer. Op de door het RIVM berekende kaarten met de verwachting voor de komende 72 uur voor NO2, PM10, O3 en de LKI zijn voor geheel Nederland of ingezoomd op een provincie beschikbaar. Met deze kaarten heeft u inzicht in de verwachte veranderingen in de luchtkwaliteit.

Ook op de website www.maps.amsterdam.nl is meer te lezen over dit onderwerp.

Erik Swierstra, mei 2021.