Nieuwe Schutterskoning in Amsterdam

Zondag 30 september 2012 was het weer zo ver. De schutters van de Schutterij van Amsterdam hielden hun jaarlijkse schuttersfeest. Dit jaar werd gekozen voor een passende Amsterdamse Locatie: De Molen van Sloten, waar ook het beeld van Rembrandt van Rijn staat.

Historie
De Schutterij van Amsterdam is een voorzetting van de Amsterdamse Schutterijen vanaf de 14e eeuw en is thans het meest bekend van Rembrandt van Rijn’s schilderij ‘De Nachtwacht’. Sinds 2010 is de Schutterij van Amsterdam, na een rustperiode van bijna 100 jaar, weer heropgericht. In de Middeleeuwen hadden alle weerbare mannen dienstplicht. Zij vochten met simpele wapens.

De invoer van pijl en boog leidde in de 14de eeuw tot de oprichting van schietverenigingen, schutterijen. De leden heetten naar de wapens waarmee zij oefenden: Handboogschutters en Voetboogschutters. Na 1500, met de komst van de vuurwapens, ‘klovers’, ontstonden ook Kloveniers gilden. De functie van een schutterij was, om de stedelijke overheid te steunen bij oproer. Schuttersgilden hielden schietwedstrijden, liepen mee in optochten en konden worden opgeroepen voor krijgsdienst. Verder hadden schutters de taak ‘s nachts en overdag de stad te bewaken.

Schuttersdag
30 september ging het jaarlijkse schuttersfeest van start. Onder een stralende zon en dito temperatuur werd de schietmast opgebouwd. Op deze mast stond een kogelvanger met daarin een houten vogel. Op een affuit iets verderop was een geweer gemonteerd waarmee op de houten vogel geschoten kon worden. De vogel bestaat uit een aantal onderdelen die er een voor een af moeten worden afgeschoten. Eerst de kop, dan de linkervleugel, de staart en uiteindelijk de rechtervleugel. Alle schutters en bezoekers mochten hier aan meedoen en ook de pasanten en bezoekers van het schuttersfeest maakten hier gretig gebruik van. Om de beurt werd er geschoten. Een voor een verdwenen de onderdelen van de vogel en steeg de spanning ook al omdat het onderdeel er geheel vanaf moest zijn, dus ook elk restant van het onderdeel.

Koningsschieten
Nadat de vogel ontdaan was van kop, vleugels en staart was het tijd voor een pauze waarin alle deelnemers, bezoekers en passanten voorzien werden van een hapje en een drankje. Daarna was het tijd voor het hoogtepunt van het schuttersfeest: het koningsschieten. Hieraan mochten alleen de leden van de Schutterij van Amsterdam deelnemen. Om de beurt maakten de schutters een schietbeurt op de overgebleven romp van de vogel. na veel schoten begon de romp barsten te vertonen en langzaamaan los te komen van de pen waarop deze bevestigd was. De deelnemers begonnen allemaal strategisch te mikken op de romp (of te missen, net wat de strategie was) om deze van de pen te schieten, wat ondanks de barsten en de afgeschoten stukken nog tegenviel. Uiteindelijk wist Alex Van der Velden met een welgemikt schot de rechterhelft van de romp er finaal af te schieten waardoor de gehele romp van de pen schoot en daarmee de koningstitel 2012 wist te behalen.

Huldiging nieuwe schutterskoning
Na het uitreiken van de prijzen voor de afgeschoten onderdelen van de vogel door de voorzitter Rob van der Meer van de Schutterij was het tijd voor het huldigen van de nieuwe koning van de Schutterij van Amsterdam. Na het overdragen van de koningsketting door de voorgaande schutterskoningin werd een vendelhulde gebracht aan de nieuwe koning van de Schutterij van Amsterdam, Alex Van der Velden en zijn echtgenote Jacqueline. Na een geslaagd schuttersfeest op een zonnige nazomerdag ging aan het eind van de middag iedereen weer huiswaarts na een geslaagd schuttersfeest.

Voor meer info: www.schutterijamsterdam.nl

Uit: de Westerpost van 10 oktober 2012.