Nieuwe Meer zonder Helena

De argeloze lezer zal wellicht niet meteen weten waarover dit gaat. Helena wie? Degene die bekend is in de buurt zal weten dat dit de veerboot is die sinds 1997 de verbinding tussen de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos verzorgt gedurende de weekenden van half april tot half oktober. Het kenmerkende geluid van de Bolnes-motor, een langzaamlopende tweetakt diesel, liet zich de gehele dag horen, lage tonen dragen ver over water.

Active Image
De Helena op de Nieuwe Meer (1997-2015).

Dit jaar bleef het stil, waar was het markante silhouet van de vertrouwde veerpont? Het zestig jaar oude schip, gebouwd in Zaandam, ligt stil in de haven van de IJssloot. Een kleiner bootje heeft de dienst overgenomen, exploitant Rob Piet heeft het nakijken nu een concurrent de aanbesteding gewonnen heeft, zij het dat met een aanzienlijk kleinere boot gevaren wordt. Dat gaat natuurlijk problemen opleveren in de zomer wanneer er grote groepen reislustige wandelaars en fietsers aan de steigers staat te wachten.

 Active Image
De Paddegat III op de Nieuwe Meer (2016).

Het zou allemaal goedkoper worden voor de overheid, minder subsidie hoeft gegeven te worden. Maar de tarieven die de gebruiker betaalt worden wel 50% verhoogd. Allemaal betreurenswaardige zaken die het maatschappelijk plezier en nut van het Nieuwe Meer niet ten goede komt. Hopelijk kan de nieuwe exploitant nog eens met de oude exploitant gaan praten en uiteindelijk weer met motorschip Helena gaan varen, misschien iets minder goedkoop, maar dan blijft boeiend varend erfgoed behouden. Veerboten moeten varen en niet stilliggen in de haven.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 1 juni 2016.

 

Meer over de Paddegat III:

* www.amsterdamsebos.nl/attracties/veerpont/

* www.veerpontverhuur.nl

* www.meerbode.nl/paddegat-iii-uw-veerpont-voor-deze-week