Molen van Sloten krijgt officiële ‘peilschaal’

Op 29 december 2007 kreeg de Molen van Sloten een officiële peilschaal aangeboden door het Hoogheemraadschap van Amstel, Gooi en Vecht.

De schaal, bestaande uit drie delen met schaalverdeling, in totaal ruim drie meter lang, werd overgedragen door mevrouw Marion Dibucchianico, lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap en de heer J. Landman, senior adviseur waterbeheer en cultuurhistorie bij Waternet. Waternet is de uitvoerende organisatie van het Hoogheemraadschap.

“Ik hoop dat u er een mooi plekje voor hebt en dat u de bezoekers nu nog duidelijker kunt maken hoe het zit met het water bij uw molen”. Met deze woorden overhandigde mevrouw Marion Di Bucchianico de peilschaal aan Ko Kuiper, voorzitter van de Stichting Molen van Sloten.

Op de peilschaal is goed te zien hoe groot het verschil is tussen het waterniveau in de polder en dat in de boezem (Ringvaart). Mevrouw Dibucchianico gaf tijdens de plechtigheid een korte geschiedenisles. Daarbij gaf zij onder meer aan hoe uniek het is dat de molen nog steeds functioneel is en samen met het elektrische gemaal aan de Akersingel de achterliggende polder droog houdt. De polder ligt ongeveer drie meter beneden NAP en de Ringvaart zestig centimeter.

De peilschaal wordt aangebracht aan de polderkant van de molen en krijgt vooral een educatieve functie. Het laat bezoekers zien dat het achterliggende land zo’n tweeënhalve meter onder water zou komen te staan als er niet meer gemalen zou worden. Om van een dijkdoorbraak nog maar te zwijgen.

De molenaar werkt nauw samen met de beheerder van het elektrisch gemaal. De hoeveelheid elektriciteit die wordt bespaard doordat de molen op de wind werkt wordt door het hoogheemraadschap vergoed aan de molen.

Na de overhandiging van de peilschaal bracht het gezelschap nog een bezoek aan het aangebouwde kuiperijmuseum en aan de molen zelf waar onder andere de Rembrandt tentoonstelling werd bekeken.

Arie van Genderen

Functionerende poldermolen
De Molen van Sloten is een functionerende poldermolen en tevens de enige voor het publiek dagelijks toegankelijke molen in Amsterdam. De molen ligt aan de rand van de stad, bij de Ringvaart, en zorgt ervoor dat het waterpeil in de lager liggende omgeving (Sloterplasgebied) onder een bepaald niveau blijft. Het is een stellingmolen met een ter plaatse herbouwde achtkant uit 1847.

Uit: de Westerpost, pagina Sloten-Oud Osdorp, 9 januari 2008.