Molen van Sloten is officieel provinciaal monument

Op 29 september 2021 ging deze lang gekoesterde wens in vervulling

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland besloot de Molen van Sloten op te nemen in het provinciale erfgoedregister omdat het de molen van groot belang is voor de provincie.

Molen van Sloten met molenschuur.

Eervol en gunstig
Gedeputeerde van de provincie Zita Pels stond meteen positief tegenover de monumentenaanvraag van de molen. Naast de monumentale waarde vindt zij dat ook de maatschappelijke waarde van een pand meetelt bij het verlenen van deze bijzondere status. Daarom zette zij zich in om de Slotense molen, die oorspronkelijk niet op deze plek stond en in 1990 een nieuwe onderbouw kreeg, tóch voor te dragen. Naast de eer dat de originele molenromp uit 1847 nu als volwaardig ‘cultureel erfgoed’ wordt gezien, biedt deze status ook financiële steun.

Vrienden blijven welkom
Voor het onderhoud van de onderbouw van de molen en het verdere beheer, blijft de molen afhankelijk van bezoekers-inkomsten en van bijdragen die Vrienden leveren. Kortom, stel de rondleiding die vrijwilligers graag verzorgen niet langer uit en bezoek dit provinciale monument.

Tamar Frankfurther; 30 september 2021.