Moderne afvalbakken ontsieren Slotens dorpshart

De ronde groene gietijzeren afvalbakken, die het cultuurhistorische karakter van het Dorpsplein naast het Politiebureautje versterkten, werden zomaar – zonder enig contact met de Dorpsraad noch de werkgroep Sloten – verwijderd.

De gemeente wil namelijk overal in de stad, vooral om financiële redenen, hetzelfde straatmeubilair hebben en dan vallen die ouderwetse groene bakken natuurlijk uit de toon…

Deze moderne afvalbakken ogen misplaatst op het sfeervolle Dorpsplein, zo pal naast de authentieke waterpomp op waalklinkers en het monumentale Politiebureautje.

Passend bij karakteristiek van dorp
De Slotenaren zijn erg geschrokken van deze onverwachte actie van de gemeente. Bewoners zijn namelijk trots op hun dorp. En al helemaal op het karakteristieke Dorpsplein met de waterpomp, de waalklinkers, boompjes, bankjes en tot vorige week: de hierbij passende afvalbakken. Deze zijn hier tijdens de grootschalige herprofilering van het dorp Sloten in 1991 geplaatst.

Officieel stadsdeelbesluit
Toenmalig dorpsraadslid Guido Frankfurther was de vrijwilliger die dit langdurige traject vanuit de Dorpsraad trok. Hij herinnert zich nog goed dat deze parkachtige afvalbakken ook toen al tot ambtelijke discussie leidden: “Nu iedereen gewend is aan het gezellige pleintje als hart van het dorp. En je kunt je ook bijna niet meer voorstellen dat daar eerst het betegelde schoolplein met baskets van de Sloterschool was. Nadat deze basisschool halverwege de jaren tachtig was opgeheven, wilde de werkgroep Verkeer en Vervoer hier een mooi pleintje maken. Dat is in samenwerking met de ambtenaren Nico Blom van Groenvoorzieningen en Jellinda Duijvelshoff van Communicatie, onder leiding van stadsdeelwethouders Piet Harkema en Piet Jansen ook gelukt. Om de dorpssfeer hier te versterken, werd besloten af te wijken van het toen ook al geldende standaard straatmeubilair.

Het Dagelijks Bestuur maakte daar toen vanwege het historische karakter van het pleintje een uitzondering voor. Als ik me goed herinner zijn ze bij de feestelijke opening zelfs door een van de wethouders onthuld. De argumenten van toen gelden mijns inziens nog steeds en het besluit van destijds is – voor zover ik weet – nooit herroepen. Sterker nog: Het Dorpsplein vormt tegenwoordig ook het hart van het beschermde dorpsgezicht. Die afvalbakken moeten dus gewoon weer snel worden teruggeplaatst.”

Bakken wachten op terugplaatsing
Een aantal Slotenaren heeft ogenblikkelijk een ‘melding openbare ruimte’ hierover bij de gemeente ingediend. Inmiddels zijn ook portefeuillehouder Sandra Doevendans en de nieuwe gebiedsmakelaar Ruby Schuitemaker op de hoogte. De laatst genoemde heeft de groene gietijzeren afvalbakken in ieder geval meteen veilig gesteld, zodat ze niet ‘per ongeluk’ naar de sloop gaan.

Tamar Frankfurther; 26 augustus 2023.