Gemeente moet handhaven op illegale dakkapel ‘arbeiderswoning’

De Dorpsraad blijft zich – soms tegen de klippen op – inzetten voor het behoud van de cultuurhistorie en het karakter van het gebied.

Toen indertijd duidelijk werd dat de laatste arbeiderswoningen aan de Sloterweg niet gered konden worden, heeft de Dorpsraad met de gemeente kunnen afspreken dat er op die plek een woning terug zou komen die zou lijken op de vroegere arbeiderswoningen.

Nieuwbouw Sloterweg 715: ‘nieuwe arbeiderswoning’ met illegale dakkapel.

Handhaving ter voorkoming van precedentwerking
Voor de nieuwbouw op nummer 715 is vorig jaar een vergunning aangevraagd om een grote dakkapel te plaatsen. Aangezien het karakter van de woning hierdoor helemaal zou veranderen, heeft de gemeente deze vergunning geweigerd. Je zou zeggen: heel helder en duidelijk. Maar, wat blijkt? De ontwikkelaar heeft de niet vergunde dakkapel stiekem tóch gebouwd! Zo gaat het hele idee van gemeente en Dorpsraad op de helling. Krijgen de brutalen hun zin? Of gaat de gemeente dapper handhaven? Je zou zeggen: De gemeente móet wel gaan handhaven en de illegale dakkapel laten afbreken. Als de gemeente besluit niet op te treden, is immers het hek van de dam en lijkt dit een vrijbrief voor anderen om vooral zonder vergunning te gaan bouwen… 

De gemeente heeft beloofd dat de nieuwbouw zou lijken op de vroegere arbeiderswoningen. Moet de ontwikkelaar de illegale aanbouw weer verwijderen? Of zal de gemeente deze situatie gedogen en daarmee een precedent scheppen waardoor ook andere bouwers zich niets meer zullen aantrekken van wat al dan niet is toegestaan?

Tamar Frankfurther; 25 augustus 2023.