Maak nieuwe toegangsbrug naar strandje in De Oeverlanden geschikt voor hulpdiensten

Omdat er houtrot was geconstateerd in de palen van de smalle brug nr. 1897 uit de jaren negentig van de 20e eeuw werd de brug in augustus 2022 gedemonteerd. Omdat het wel erg onhandig was voor bezoekers aan De Oeverlanden, heeft de gemeente hier in januari 2023 een smalle noodbrug voor voetgangers aangelegd.

Het strandje met de pontverbinding naar het Amsterdamse Bos wordt door steeds meer mensen bezocht. Het zou dus logisch zijn wanneer de gemeente de tijdelijke brug straks gaat vervangen door een bredere brug. Dan kunnen ook de nooddiensten deze locatie sneller bereiken. En ook voor Aquarius zou dit handig zijn.

De huidige situatie van de ook nu al te smalle brug naar De Oeverlanden met links de noodbrug en rechts de verrotte houten pijlers van de oude brug uit de jaren negentig. Foto: Nico Jansen.

Brede brug is bittere noodzaak
De gemeente trekt deze logische conclusie echter niet. In juli 2023 heeft de gemeente een omgevingsvergunning ingediend met een voorgesteld nieuw ontwerp van een brug. Tot verbazing van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ wil de gemeente hier een smalle brug terugplaatsen. Bestuurslid Nico Jansen is dus maar weer in de pen geklommen om bezwaar te maken tegen de ingediende bouwaanvraag.

Nico: “Door een fout in de jaren negentig was de brug bij Aquarius al niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Dus ook niet voor de politie, brandweer en GG&GD. Daardoor moeten de hulpdiensten nu omrijden naar de recreatiezone, via het fietspad, dat begint bij het parkeerterrein tegenover het tankstation. Als er sprake is van een calamiteit is die route te lang. Dit bleek ook na het dodelijke horloge-diefstalincident in 2020.

Bovendien gaat de te smalle brug problemen opleveren wanneer de gemeentelijke ‘Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden’ straks wordt uitgevoerd. Hierin ligt namelijk vastgelegd dat het fietspad vanaf het parkeerterrein komt te vervallen. En als dat gebeurt, wordt de recreatiezone compleet onbereikbaar voor hulpdiensten. Onacceptabel natuurlijk. Er moet een veilige ontsluiting komen naar de steeds intensiever gebruikte recreatiezone.”

Tamar Frankfurther; 8 september 2023.