Liefdeloze behandeling Sloterweg gaat maar door

Alle experts zijn het erover eens: De Sloterweg is een van de oudste wegen van Amsterdam en cultuurhistorisch zeer waardevol.

Het rapport ‘Cultuurhistorische kwaliteiten oostelijk deel Sloterweg, Amsterdam’ was in februari 2020 nog héél duidelijk over de rol van de gemeente bij de Sloterweg: “Stedenbouwkundige regie op basis van ruimtelijke kwaliteit ontbreekt, de omgang met weg en omgeving is te typeren als liefdeloos.”

Bord bij Sloterweg 842. Foto: Piet Renooy.

Nóg meer kapot maken
Aan die “liefdeloze behandeling”, waar de experts over spreken, wordt helaas weer een hoofdstukje toegevoegd. De gemeente wil namelijk toestaan dat op het perceel van Sloterweg 842 vier woningen worden gebouwd. Daar staat nu nog één jaren ’50 villa. Het bestemmingsplan is duidelijk: Het is de bedoeling dat hier één woning wordt gebouwd. Dit wordt letterlijk bevestigd door de experts in het hierboven genoemde rapport. 

Gemeente steunt projectontwikkelaar
Toen de bouwplannen voor vier woningen op deze kavel werden ingediend, heeft de Dorpsraad zich van meet af aan hiertegen verzet. Je zou denken dat de gemeente er blij mee zou zijn dat de Dorpsraad ervoor ijvert om het bestemmingsplan én de visie van de experts te volgen. Niets bleek minder waar: De gemeente verwierp de zienswijze van de Dorpsraad. Daarom moest de zaak worden voorgelegd aan de rechter.

In mei was de behandeling, en helaas, de bezwaren van de Dorpsraad zijn terzijde geschoven. Ondanks dat de gemeente en ontwikkelaar verouderde documenten gebruikten voor de onderbouwing, het bestemmingsplan expliciet anders voorschrijft, er weer groen sneuvelt en het karakteristieke beeld van de Sloterweg geweld wordt aangedaan. De spade gaat binnenkort te grond in. 

Alles voor de poen…
Niets lijkt veilig langs de mooie Sloterweg; de één na de andere supervilla verrijst en zorgvuldig, langs democratische weg vastgestelde bestemmingplannen, lijken van nul en generlei waarde. Alles voor de poen, weg met het groen!

Namens de Dorpsraad, Piet Renooy, juni 2021.