Beheer Dorpshuis Sloten naar Eigenwijks

Nu er in het Dorpshuis meer activiteiten georganiseerd gaan worden, is de Dorpsraad niet langer de beheerder van het pand in de Slotense dorpskern. Bewonersorganisatie Eigenwijks heeft het stokje overgenomen.

Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14. Foto: Erik Swierstra.

Opknappen
Het Dorpshuis zelf is ook wel toe aan een opknapbeurt. Daarvoor moet geïnvesteerd worden. De vraag die wij vanuit het stadsdeel kregen om eens over de toekomst van het Dorpshuis praten, kwam daarom niet op een verkeerd moment. Vanuit het stadsdeel leeft de wens het Dorpshuis een actievere functie te geven. Meer aanbod van voorzieningen, langere openingstijden etc. Om dat te realiseren is het handig dat het beheer van het Dorpshuis overgaat van de Dorpsraad naar een andere instantie, in dit geval Eigenwijks. Deze organisatie heeft veel meer mogelijkheden om het Dorpshuis weer leven in te blazen.

Wij staan als Dorpsraad achter dit plan, mits er voldoende ruimte en inspraak blijft voor en van de Slotenaren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat wel goed komt. Er zijn immers al heel wat initiatieven om voor verschillende doelgroepen leuke dingen te gaan organiseren. Als u uw idee nog niet hebt gemeld, mee wilt praten of een bijdrage wilt leveren aan dit leuke en positieve project, stuur ons dan een mail: de.dorpsraad@kpnmail.nl

Namens de Dorpsraad, Piet Renooy, juni 2021.