Lezing over geschiedenis Lutkemeerpolder

Op zaterdag 15 september 2018 om 11.15 uur is er een lezing over de (ontstaans)geschiedenis van de Lutkemeerpolder door Erik Swierstra van de Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.

Sample Image

De Lutkemeerpolder is een polder in het westen van de gemeente Amsterdam, grenzend aan de Ringvaart ter hoogte van Lijnden.

De polder had na de drooglegging anderhalve eeuw geleden één weg, de Lutkemeerweg. De weg begint in het noorden bij de Osdorperweg en loopt in het zuiden tot aan de Ringvaart. Oorspronkelijk stonden er vijf 19e eeuwse boerderijen, hiervan zin er nu nog drie over.

De kleibodem leende zich zich goed voor akkerbouw, wat in het door veenweidegebied omringde Amsterdam uitzonderlijk is. Een specifiek deel van de polder: ten westen van de Lutkemeerweg en ten zuiden van de Wysentkade is het oorspronkelijke kavelpatroon van eind 19e eeuw nog zichtbaar.

De akkers zijn omzoomd met afwateringsslootjes zodat een drainagesysteem niet bodig is. Aan de weg, gelegen naast de boerderijen, is een boomgaard met fruitbomen die in 1870 geplant zijn en met recht monumentaal genoemd mogen worden. Van de agrarische activiteiten in Amsterdam, met name de akkerbouw, is weinig meer terug te vinden. De Lutkemeer is hierop een uitzondering.

De lezing wordt mede georganiseerd door ‘Behoud Lutkemeer’, een platform van organisaties en burgers die zich inzet voor behoud van de polder. Van 14 tot 16 september 2018 organiseren zij een weekend lang activiteiten in en over de polder.

De lezing vindt plaats in een tent ter hoogte van Lutkemeerweg 276. Toegang gratis, aanmelden niet nodig. Na afloop zijn er fiets- en wandelroutees verkrijgbaar met meer toelichting, foto’s en verhalen.

Voor meer informatie: kijk op www.behoudlutkemeer.nl

Uit: de Westerpost van 5 september 2018.