Landarbeidershuisjes gekraakt

Nico Jansen heeft zijn strijd tot behoud van de landarbeiderswoningen aan de Sloterweg 711-715 nog altijd niet opgegeven.

Nico laat weten dat er half oktober overleg heeft plaats gevonden met de Bond Heemschut, betrokken ambtenaren uit diverse geledingen en Stadsherstel. Nico: “Het lijkt erop dat de belevingswaarde van dit authentieke stukje Sloterweg nu hoger wordt aangeslagen.

Foto: Piet Renooy.

In het nabije toekomstige Schinkelkwartier worden op termijn ongeveer tienduizend woningen gebouwd. Hier komen dus ongeveer 20.000 extra Amsterdammers te wonen. Mogelijk wordt de Sloterweg hersteld en zou dan een leuke uitloop richting het dorp Sloten kunnen vormen. De landarbeidershuisjes zijn een monument van herinnering aan het agrarisch verleden van Sloten. Dus van belang om te behouden.

De betrokken ambtenaren zijn enthousiast en Stadsherstel wil meedoen. Nu moeten het stadsdeel- en gemeentebestuur nog worden overtuigd. Hopelijk lukt het om op korte termijn met hen ter plekke te gaan kijken.” Ondertussen zijn de huisjes sinds 27 oktober 2019 gekraakt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 november 2019.