Landarbeidershuisjes gekraakt

Nico Jansen heeft zijn strijd tot behoud van de landarbeiderswoningen aan de Sloterweg 711-715 nog altijd niet opgegeven.

Nico laat weten dat er half oktober overleg heeft plaats gevonden met de Bond Heemschut, betrokken ambtenaren uit diverse geledingen en Stadsherstel. Nico: “Het lijkt erop dat de belevingswaarde van dit authentieke stukje Sloterweg nu hoger wordt aangeslagen.

Foto: Piet Renooy.

In het nabije toekomstige Schinkelkwartier worden op termijn ongeveer tienduizend woningen gebouwd. Hier komen dus ongeveer 20.000 extra Amsterdammers te wonen. Mogelijk wordt de Sloterweg hersteld en zou dan een leuke uitloop richting het dorp Sloten kunnen vormen. De landarbeidershuisjes zijn een monument van herinnering aan het agrarisch verleden van Sloten. Dus van belang om te behouden.

De betrokken ambtenaren zijn enthousiast en Stadsherstel wil meedoen. Nu moeten het stadsdeel- en gemeentebestuur nog worden overtuigd. Hopelijk lukt het om op korte termijn met hen ter plekke te gaan kijken.” Ondertussen zijn de huisjes sinds 27 oktober 2019 gekraakt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 november 2019.

 

Aardgasvrije buren op Oud Osdorp

Op 9 november 2019 wordt de Duurzame huizenroute weer georganiseerd. U kunt die dag op drie adressen aan de Osdorperweg terecht om te zien hoe Toon Dekker en Fia van der Veldt, buurman Johan van der Veldt en overbuurman Ton Meekel hun woningen verduurzaamd hebben.

Wie zijn licht over verduurzaming van zijn woning wil opsteken, kan bijvoorbeeld komen luisteren hoeveel geluid een water/water warmtepomp nu eigenlijk ├ęcht maakt. Deze Oud Osdorpse pioniers kunnen ook vertellen hoeveel warmte een infrarood paneel afgeeft, hoeveel stroom zonnepanelen kunnen opbrengen en hoe warmte-opslag in de grond werkt.

Belangstellenden zijn op 9 november om 11 uur welkom bij Fia en Toon op het adres Osdorperweg 485A. Daarna worden beide andere huizen bezocht. Tijdens deze rondleiding kunt u vragen stellen en praktijkkennis en inspiratie opdoen. Graag aanmelden via fiavanderveldt@gmail.com.

Beleid gemeente
Bij deze drie Oud Osdorpse pioniers kunt u zich ori├źnteren op de verduurzaming van uw woning. De gemeente Amsterdam geeft in zijn beleid aan dat zij huiseigenaren adviseren hun huis eerst zo veel mogelijk te isoleren. Dat is bij de oude panden in het landelijke gebied soms een hele klus. Vervolgens raadt de gemeente aan om verduurzaming zo veel mogelijk te combineren met een toch al noodzakelijke vervanging van de CV-ketel of reeds geplande opknapbeurt van de woning. De gemeente onderzoekt op het ogenblik per wijk welk energie-aanbod zij hier straks in het aardgasloze tijdperk gaan aanbieden. Uiteraard kunt u los hiervan uw eigen plan trekken. Voor de meeste woningeneigenaren is het waarschijnlijk handig om aansluiting te zoeken bij de energiebron die de gemeente straks aanbiedt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 november 2019.