Laatste keer dancefestivals Oeverlanden

Nieuw-West – Op 20 mei 2015 stond de Bestuurscommissie (BC) onder andere stil bij twee aanvragen voor dancefestivals in De Oeverlanden. Ook kwam het reglement voor de nog te benoemen adviescommissies aan bod.

Door: Cees Fisser (@CehabeeF)

Het stadsdeel heeft er bijna 5 (!) maanden over gedaan om vergunning te verlenen voor twee evenementen in De Oeverlanden van De Nieuwe Meer. Uiteindelijk is die vergunning slechts 3 (!) dagen voor aanvang verleend: op 20 mei rond 16 uur voor dancefestivals op 23 & 24 mei. Hierdoor was er geen tijd meer voor belanghebbenden die tegen deze vergunning bezwaar zouden willen maken, om vóór de festivals bij de bestuursrechter een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te vragen. De Nationale Ombudsman heeft een vergelijkbare situatie in De Bilt vorig jaar beoordeeld als “in strijd met het vereiste van fair play”.

Insprekers en BC-leden
De heer Banshi van Paviljoen Aquarius, pal naast het festivalterrein, en Liesbeth Stricker, voorzitter van Vereniging De Oeverlanden Blijven, hadden er geen goed woord voor over. Zij hadden van het stadsdeel nog niet eens een antwoord gekregen op de bezwaren die zij tegen de dancefestivals hadden ingediend. Naast de slechte ervaringen met de organisator vorig jaar, de geluidsoverlast tijdens de festivals en de schade aan de natuur, is Recreatiepark De Oeverlanden weer elf dagen lang niet toegankelijk voor overige recreanten wegens de op- en afbouw van de festivals. Ook de BC-leden Simone Plantinga (GroenLinks) en Gerard Molewijk (BNW81) wilden weten hoe het zit en hadden daartoe hun ‘mondelinge vragen’ vooraf schriftelijk ingediend.

Laatste keer geweest! BC-voorzitter Achmed Baâdoud (PvdA), belast met openbare orde en handhaving, antwoordde “dat het stadsdeel geen juridische middelen had om de festivals te weigeren”. Wel had hij “geprobeerd deze organisator te verleiden om ergens anders naar toe te gaan”. Baâdoud dacht hierbij aan een braakliggend terrein in Westpoort – Sloterdijk III, waar je zonder overlast of schade een kanon kunt afschieten. Op 18 mei is procesverbaal opgemaakt, omdat de festivalorganisator – zonder vergunning – al bezig was met de opbouw. Na afloop zal een gespecialiseerd bedrijf het festivalterrein schoonmaken…

Daarnaast heeft Baâdoud met zijn twee collega’s in het DB besloten “dat het wat hen betreft de laatste keer is”! Hij zal een voorstel aan de BC voorleggen om de Evenementennota Nieuw-West [die echter niet door de burgemeester is bekrachtigd, CF] te wijzigen, opdat met ingang van 2016 in De Oeverlanden geen dancefestivals meer gehouden mogen worden. Jeroen Mirck (D66) raadde het DB aan, om B&W nu alvast daarover te informeren. Fred Siegel (VVD) is benieuwd of B&W dat besluit van de BC zal overnemen. Albert Witting (CDA) raadde het DB aan om voor de evenementen die nog dit jaar aangevraagd zijn, “tijdig een vergunning af te geven, opdat belanghebbenden desgewenst nog bezwaar kunnen indienen”. In elk geval is het laatste woord over het gebruik van De Oeverlanden voor evenementen nog niet gesproken…

Uit: de Westerpost van 27 mei 2015.