Laatste kans voor arbeiderswoningen

Nico Jansen is een laatste (?) offensief begonnen om de laatste arbeiderswoningen aan de Sloterweg te behouden.

Op 12 januari 2020 besteedde ook AT5 aandacht aan het belang van het behoud van de woningen, waarvan er vroeger zovele stonden langs de Sloterweg. Via de website slotenoudosdorp.nl kunt u dit item bekijken.

De arbeidershuisjes aan de Sloterweg 711-715 getooid met
spandoeken; 12 januari 2020. Foto: Erik Swierstra

12.000 nieuwe woningen
In de directe omgeving (op het voormalige IBM-terrein) gaat de gemeente 12.000 woningen bouwen. Je vraagt je af of het dan erg is om van deze vier woningen af te zien… Maar, als de gemeente per se deze inkomsten wil genereren, dan stelt Nico een alternatieve bouwlocatie voor. Hij wil hierover graag in gesprek met de gemeente Amsterdam, maar dat blijkt lastig…

Mail de wethouder
Op korte termijn is het nu van belang dat de gemeente in ieder geval voorlopig afziet van de sloop van de huisjes. Zeker zolang de gemeente zelf nog bezig is met een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de Sloterweg. “Wat voor zin heeft dat onderzoek anders? Dan kun je over een paar weken vaststellen dat deze woningen inderdaad cultuurhistorisch van belang zijn, maar dan zijn ze ‘helaas’ nét gesloopt!”, aldus Nico.

Wethouder Touria Meliani gaat hierover. Sarah Biddle (GroenLinks Nieuw-West) gaat zich hiervoor inzetten. Hopelijk willen lezers van de Westerpost met hart voor cultuurhistorie ook een duit in het zakje doen via de gemeentelijke website amsterdam.nl. (Klik op: Bestuur en organisatie; College; Touria Meliani; Mail de wethouder.)

Stadsherstel heeft belangstelling om de arbeiderswoningen aan te kopen, op te knappen en daarna als woningen te verhuren. Dat zou natuurlijk geweldig zijn! In een poging extra aandacht te genereren voor deze zaak, heeft Nico oude actielogo van het Weilandje-referendum creatief aangepast.

Tamar Frankfurther; 18 januari 2020.