Dorpsraad nieuwjaarsreceptie 2020

Op 10 januari 2020 kwamen bewoners en anderen – die zich met het landelijk gebied verbonden voelen – weer naar tuinpark V.A.T. op Sloten om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Traditiegetrouw blikte dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma terug op het voorbije jaar. Na een bezorgde blik op de wereld en het milieu, beperkte hij zich tot het landelijk gebied van Nieuw-West: “Het is onvoorstelbaar hoeveel hier in één jaar gebeurt! In de loop van het voorjaar kunt u alles in de nieuwe Dorpengids nalezen.

Kees Schelling vertelt uit het boek ‘Rond de Sloterbrug’.

Ik wil slechts enkele onderwerpen aanstippen: “Hebt u al eens naar de nieuwe website slotenoudosdorp.nl gekeken? Doe dat eens! Op deze prachtige site staat het laatste nieuws en ook boeiende historische informatie. Daar leest u bijvoorbeeld hoe in 1963 toenmalig wethouder Joop den Uyl poolshoogte kwam nemen van de slechte kwaliteit van de Osdorperweg op Oud Osdorp. Dat is nog altijd niet opgelost… Blijkbaar is dat érg ingewikkeld…

In 2019 zijn op Sloten twee AED’s opgehangen en hebben veertig bewoners de reanimatiecursus gevolgd. De bouwwoede op Sloten gaat maar door. Projectontwikkelaars gaan steeds voor het maximaal toegestane bouwvolume. Samen met de werkgroep Sloten doen wat we kunnen om de cultuurhistorie en dorpssfeer overeind te houden…”

Arbeiderswoningen
Daarna hield Nico Jansen een praatje over de arbeiderswoningen aan de Sloterweg. “Ze staan er nog maar hoe lang nog? Daar vlak bij, op het voormalige IBM-terrein, komen 12.000 nieuwe woningen. Er moet toch iets zichtbaar blijven van het leven dat hier vroeger was? Herinneringen aan de tijd dat hier overal kleine landarbeiderswoningen en boerderijen stonden. Helaas laat de gemeente zich leiden door goudkoorts. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de cultuurhistorie van de Sloterweg. Laten we hopen dat ze in ieder geval de resultaten hiervan afwachten en niets onherstelbaar kapotmaken waar ze later spijt van krijgen…”

Schoolstaking Oud Osdorp
Kees Schelling, mede-auteur van ‘Rond de Sloterbrug’, een boek vol verhalen uit de jaren vijftig en zestig, las een passage voor over de schoolstaking in 1963 op Oud Osdorp. Uit protest tegen de slechte kwaliteit van de weg bleven meer dan 200 kinderen thuis. En zo werden verleden en heden aan elkaar verbonden en werd optimistisch geproost op het nieuwe jaar…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 15 januari 2020.