Kruising Vrije Geer / Ditlaar op Sloten wordt fiets-veiliger

Na jarenlange discussie over voors en tegens heeft de gemeente Amsterdam gaat de gemeente vanaf 15 november 2021 een herprofilering uitvoeren op deze levensgevaarlijke Slotense kruising. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden op 26 november gereed.

Op de vijf dagen dat de kruising Vrije Geer / Ditlaar is afgesloten leidt de gemeente het doorgaande verkeer om via het Plusnet Auto.

De politie heeft op 27 oktober 2020 al positief geadviseerd op dit plan en acht deze verkeersmaatregelen “in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk”. Vervolgens werd op 9 juli 2021 het officiële verkeersbesluit genomen om de verkeerssituatie op de kruising Vrije Geer / Ditlaar in het voordeel van fietsers aan te passen. De aanpassingen zullen de snelheid van het verkeer verlagen en maken de kruising overzichtelijker en dus veiliger.

Waarom verandert de gemeente hier de voorrangsregeling?
In het officiële verkeersbesluit is op 9  juli vastgelegd dat bestuurders op Ditlaar voorrang moeten gaan verlenen aan bestuurders op de Vrije Geer. Deze maatregel maakt het hier vooral veiliger voor de vele fietsers die uit Badhoevedorp en Sloten die hier linksaf richting Nieuw Sloten fietsen. De situatie zal hier echter pas écht veilig worden als het doorgaande talrijke doorgaande verkeer op de Sloterweg (richting de A4) fors wordt beperkt. Aangezien op deze kruising in 2018 een dodelijk ongeval plaatsvond met een fietser die hier linksaf wilde slaan, voert de gemeente deze herprofilering toch nog voor de resterende tijd uit.

Omleidingsroutes
Het kruispunt zal hiervoor ongeveer vijf werkdagen moeten worden afgesloten. Nu er nog sprake is van de bekende gigantische verkeersstroom van 16.000 voertuigen per etmaal over de westelijke tak van de Sloterweg, doet de gemeente er alles aan om het doorgaande verkeer en bus 195 over de Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg richting de A4 en de A10 te leiden. Bewoners van Kortrijk kunnen hun huis altijd bereiken (met een korte omleiding). Om de doorstroming op de omleidingsroute over de Plesmanlaan te versnellen, zullen de verkeerslichten op de kruising met de westtak van de Laan van Vlaanderen worden aangepast.

Projectleider Bert-Jan de Bruin over de verwachte verkeersoverlast in (Nieuw) Sloten: “De werkzaamheden zullen tijdens de twee (werk)weken, en vooral tijdens de vijf dagen dat de kruising dicht is, zeker impact hebben. We doen alles binnen de mogelijkheden om de verkeersstromen in goede banen te leiden en de overlast te beperken. Alleen kunnen we er helaas niet omheen dat deze werkzaamheden voor overlast zullen zorgen.”

Na de herprofilering:
* is de kruising verlegd en is er een nieuw voetpad aangelegd;
* is de nieuwe weg geasfalteerd met nieuwe fietsstroken en wegmarkeringen (haaientanden);
* zijn er op alle drie de poten van de kruising verkeersdrempels aangelegd;
* is de voorrangssituatie gewijzigd, zodat fietsers vanaf de Vrije Geer veiliger linksaf kunnen slaan en niet langer voorrang hoeven te geven aan het verkeer van dat vanaf rechts (vanaf de Ditlaar) komt;
* is er groot onderhoud uitgevoerd aan de Vrije Geer en de Ditlaar;
* is de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger.

Het werk wordt in drie fases uitgevoerd:
* Fase 1 (15 – 16 november): Vervangen van het asfalt op Vrije Geer tot halverwege de zijstraat Kortrijk. De weg is afgesloten voor alle verkeer. De woonwijk Kortrijk blijft bereikbaar voor auto’s en fietsers.
* Fase 2 (17 – 19 november): Grondwerkzaamheden in de bermen. Het verkeer kan gebruik blijven maken van de weg.
* Fase 3 (22 -26 november):  Reconstructie van het kruispunt en vervangen asfalteren van de Vrije Geer vanaf Kortrijk en een deel van Ditlaar. De weg is afgesloten voor autoverkeer.

Vragen?
Tijdens de werkzaamheden kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur met vragen over praktische zaken van het werk contact opnemen met de directievoerder Maikel Vlietman, telefoon 06 2826 7859. U kunt de heer Vlietman ook mailen.

Tamar Frankfurther; 1 november 2021.