Gezocht: Kandidaten voor de volgende Dorpsraad

Sinds 1963 kent het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp een Dorpsraad. Aanvankelijk bestond die alleen uit ‘notabele heren’, zoals de dominee, pastoor, notaris en de bankdirecteur. Sinds begin jaren zeventig kunnen alle bewoners van het gebied op persoonlijke titel rechtstreeks worden gekozen.

Op 16 maart 2022 zullen weer gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen ook dorpsraadverkiezingen worden gehouden. De huidige Dorpsraad bestaat vooral uit oudere mannen, die er al een aantal termijnen op hebben zitten. Het is tijd voor vernieuwing. De dorpsraadleden hopen daarom van harte dat vooral ook jongere (en vrouwelijke) bewoners zich gaan aanmelden. Voorzitter Sjoerd Jaasma: “Het is vooral leuk om je samen met je dorpsgenoten in te zetten voor een veilig, mooi en leefbaar landelijk gebied. Bovendien ontmoet je veel andere vrijwilligers en dat verrijkt je dagelijkse leven.”

Oproep aan enthousiaste jonge bewoners
Volgens de statuten kunnen zeven bewoners zitting nemen in onze Dorpsraad. Drie van de huidige leden willen zich nog een keer kandidaat stellen. “Wij zijn dus dringend op zoek naar nieuw talent.”, zo vertelt Sjoerd. Hieronder volgt een overzicht van hoe de huidige Dorpsraad functioneert. Mogelijk dat dit ook voor de nieuwe ploeg ook weer zo gaat gelden, maar het kan ook zijn dat in gezamenlijkheid voor een andere insteek wordt gekozen. Maar, om u enig idee te geven wat het lidmaatschap van de Dorpsraad inhoudt en vraagt, volgt hieronder een overzicht.

Taken Dorpsraad in een notendop
De huidige Dorpsraad vergadert twee maal per maand in de avond (van 20 tot 22 uur, maar meestal vroeger) in het Dorpshuis Sloten. Een vrijwilliger, dat is nu Martine Heijstee, ondersteunt de raad hierbij administratief. Heel veel onderwerpen komen op tafel, maar dat betekent niet dat de Dorpsraad al het werk hoeft te doen. “Voor verreweg de meeste onderwerpen geldt dat we die samen met onze werkgroepen oppakken. De werkgroep ‘Sloten’ neemt bijvoorbeeld het voortouw als het gaat over de verkeerssituatie op de Sloterweg. Hun voorstel bespreken wij in de Dorpsraad. Meestal nemen we dit over maar, het kan soms goed zijn om te klankborden. Dat de Dorpsraad er ‘van een afstandje’ ook nog zijn licht over laat schijnen”, aldus Sjoerd.

De onderwerpen
Waar gaat het dan allemaal over tijdens de dorpsraadvergaderingen? Op hoofdlijnen gaat het over:
* De verkeersproblematiek in ons gebied.
* Alle bouwplannen en overige zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening.
* Ondersteunen van onze werkgroepen en actieve vrijwilligers.
* Het behouden van de historische waarden van het gebied.
* De sociale samenhang versterken en anderen daarbij ondersteunen.

Natuurlijk behandelt de Dorpsraad ook allerlei kleinere projecten tussendoor en dienen zich ook altijd weer nieuwe onderwerpen aan. Eén van de zaken waar de nieuwe Dorpsraad zich over zou kunnen gaan buigen is de toekomstige verwarming van de oude en slecht te isoleren woningen. De Dorpsraad zou bijvoorbeeld met een nieuwe werkgroep kunnen gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze woningen in de toekomst te verwarmen. Vooral voor de woningen binnen het Beschermd Dorpsgezicht is dit een uitdaging. Op de website Sloten-Oud Osdorp vindt u meer achtergrondinformatie.

Traditionele dorpsraad-activiteiten
Tot slot organiseren wij zelf jaarlijks ook een aantal terugkerende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het ‘zingen onder de kerstboom’ op het Slotense Dorpsplein, de nieuwjaarsreceptie, de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument in Oud Osdorp, de bevrijdingspicknick en de vrijwilligersdag. Het is ook onze taak om straks, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, onze eigen – hoogstwaarschijnlijk digitale – verkiezingen organiseren.

Vragen? Laat van je horen!
Afsluitend het verzoek van Sjoerd: “Als Dorpsraad roepen wij alle bewoners van Sloten, de Akerwegen en Oud Osdorp op om na te denken of zij lid willen worden van de volgende Dorpsraad. Ik hoop dat zich zoveel mensen aanmelden dat we echte verkiezingen moeten gaan houden. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het erg leuk is om je samen met een betrokken groep buurtgenoten in te zetten voor ons bijzondere landelijke gebied.

Natuurlijk beantwoord ik alle vragen van belangstellenden graag. Iedereen kan mij daarvoor bellen via 06 223 77 270 of mailen. Denk hier alsjeblieft serieus over na. Het mag toch niet zo zijn dat er straks – na vijftig jaar – geen nieuwe Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp meer zal zijn…”

Tamar Frankfurther, 1 november 2021.