Knip voor Osdorperweg?

De gemeente nodigt (na afstemming met de Klankbordgroep) Oud Osdorpers uit om mee te denken over een ‘knip’ (tegen sluipverkeer) in de Osdorperweg. Zie: www.amsterdam.nl/projecten/Osdorperweg.

Op 18, 20, 25 en 27 augustus en 1 en 3 september 2020 ontvangt de gemeente (tussen 17.00 en 21.00 uur) per half uur maximaal drie insprekers tegelijk. Na een korte uitleg krijgt u 5 minuten om uw visie te geven.

Aanmelden: 06 – 17 98 81 33. Waar moet volgens u de knip komen en wie moet selectieve toegang / ontheffing krijgen? Later meer informatie.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 augustus 2020.