Kennismaking met wethouder Dr. Arjan Vliegenthart

1. Voorzitter Sjoerd Jaasma heet de heer Vliegenthart welkom in het Dorpshuis. Hij schetst de wethouder de plaats, taak en activiteiten van de Dorpsraad en de werkgroepen. Hij benadrukt het feit dat de Dorpsraad al 52 jaar actief is en de leden van de raad door de bewoners van het gebied worden gekozen. Alle leden van de Dorpsraad stellen zich voor.

De heer Vliegenthart stelt zichzelf voor en geeft een beeld van wat hij kan betekenen voor de Dorpsraad. Hij heeft Nieuw-West in zijn portefeuille. Voor de Dorpsraad is hij aanspreekbaar wanneer we overal elders vastlopen. “Op het moment dat je het gevoel hebt dat je er niet doorheen komt bij het stadsdeel, dan kan je bij mij terecht” zo stelt hij. De wethouder noemt het een inspanningsverplichting.

2. Door de Dorpsraad wordt het punt subsidie aan de orde gesteld. Sinds het verlies van onze vaste ondersteuning (secretaresse) en het vaste budget is het voor de Dorpsraad veel moeilijker effectief te werk te gaan. Bureaucratische en onnavolgbare subsidieregelingen kosten onnodig veel tijd. In de bijlage is de problematiek geschetst. De Dorpsraad zou graag de ondersteuning zien terugkeren, net als de beschikking hebben over een vast jaarlijks budget. De heer Vliegenthart zegt toe deze zaak te bezien, ook in vergelijking met andere Dorpsraden in het Amsterdamse.

3. Het volgende punt dat de Dorpsraad aan de orde stelt, is de illegale nederzetting van zigeuners in het natuurgebied de Oeverlanden. De Dorpsraad benadrukt dat zij zich vooral stoort aan het feit dat de gemeente zich niets aantrekt van de wet- en regelgeving terzake. Er is geen vergunning voor de nederzetting aangevraagd, waardoor er evenmin een mogelijkheid was op een reguliere manier te reageren, bijvoorbeeld via zienswijzen of bezwaar. Tegelijkertijd ziet de Dorpsraad de situatie ter plekke verslechteren; verloedering en vernietiging van natuur (Hoofdgroenstructuur). De heer Vliegenthart zegt toe deze zaak aan de orde te brengen in het college.

4. In het gebied Oud Osdorp laat de gemeente veel panden die in gemeentehanden zijn, verloederen. Het betreft in sommige gevallen monumentale panden. Tevens is de gemeente in dat gebied te kort geschoten bij het aanbrengen van zogenaamd compensatiegroen naar aanleiding van de aanleg van de Westrandweg; het groen is op een verkeerde plaats aangelegd….

Overigens benadrukt de Dorpsraad dat er vele goede ontwikkelingen zijn in de ‘Tuinen van West’. Het zou mooi zijn wanneer ook het gebied ‘Lutkemeer lll’ behouden zou kunnen worden voor de Tuinen.

Tot slot bespreken we de slechte verkeerssituatie op zowel Osdorperweg als Sloterweg. Beide wegen zijn te vol en er wordt gevaarlijk hard gereden.

5. Uiteraard geeft de Dorpsraad nog een enthousiaste beschrijving van wat er allemaal te zien en te doen is in het dorp en omgeving. In dat kader wordt de afspraak gemaakt dat de heer Vliegenthart met Koningsdag het dorp zal bezoeken. Zijn dochter kan dan onder meer meedoen met het ringsteken.

Afspraak: wethouder Vliegenthart zal op korte termijn een reactie geven op de punten 2, 3 en 4. De Dorpsraad stuurt de wethouder tijdig een uitnodiging voor de festiviteiten rond Koningsdag.

Om 21.00 sluit de heer Jaasma de bijeenkomst, waarbij hij de wethouder dankt voor zijn komst en de plezierige en constructieve kennismaking.

Piet Renooy

Uit: de Westerpost van 18 maart 2015.