Dorpsraadvergadering met presentatie Dorpengids 2015

Afgelopen week werd in de vergadering van de dorpsraad de 30ste Dorpengids gepresenteerd, samengesteld door Arie van Genderen. Het boekje geeft een overzicht van alle economische en maatschappelijke activiteiten die in ons gebied van Sloten en Oud Osdorp plaatsvinden.

Dat zijn er nogal wat. Een nijver volkje dat hier woont, zo lijkt het. En anders zijn ze wel actief met allerlei zaken en bemoeien zich met alles wat zich hier voordoet. Deze dorpengids biedt overzichtelijk alle informatie, en is ook digitaal te raadplegen, via de site van de dorpsraad. Maar de papieren versie mag natuurlijk bij niemand ontbreken.

De gids is een topprodukt van de dorpsraad en werd daarom met trots gepresenteerd aan de wethouder van Amsterdam, Arjan Vliegenthart (1978), die ons gebied in zijn portefeuille heeft. Ondanks dat hij zo jong is, heeft hij al veel politieke ervaring in de Eerste Kamer en binnen de Socialistische Partij (SP). Het feit dat hij is gepromoveerd aan de VU in de politieke- en sociale wetenschappen zal hieraan natuurlijk bijdragen. Hieronder kunt u meer lezen in een bijdrage van Piet Renooy.

Rest mij de dorpengids bijzonder in uw belangstelling aan te bevelen. Het overzicht wat er allemaal gebeurd is in het afgelopen jaar, met prachtige foto’s opgeluisterd. Een mooie panoramafoto van de hoek Sloterweg en Ditlaar. De nieuwjaarstoespraak van de dorpsraadvoorzitter kan nog eens rustig worden doorgelezen, en verslagen van alle werkgroepen die actief waren, bijvoorbeeld op gebied van de glasvezel.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 18 maart 2015.