Kalm, na de storm (Nieuwjaarsbijeenkomst)

Na een onstuimige eerste week van het nieuwe jaar, zuidwesterstorm en een zeer bloedige aanslag in Parijs, wil de traditie dat de dorpsraad alle betrokkenen uit ons gebied nodigt voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Onze voorzitter van de dorpsraad hield een bevlogen toespraak voor ongeveer 50 bezoekers in de kantine van VAT.

Sjoerd Jaasma: “Namens de dorpsraad wens ik u allen een goed- en vooral, een gezond 2015 toe. Maak er wat moois van, geef om uw naasten en wees goed voor elkaar. De dorpsraad doet de rest, maar zo gemakkelijk is het helaas ook weer niet. Ik blik terug op het voorbije jaar, kijk in de toekomst en wil 1 aanwezige, wegens grote verdienste, in het zonnetje zetten.

Bij de terugblik maak ik dankbaar gebruik van het jaaroverzicht dat elk jaar door Arie van Genderen wordt samengesteld voor de dorpengids. Arie constateert dat er steeds weerkerende zaken en activiteiten plaatsvinden. Problemen met de Osdorperweg en de Sloterweg, festiviteiten als Over de Rand in het landelijk gebied, Koningsdag, Sloten op zijn kop, de jaarlijkse barbecue en zingen onder de kerstboom tot besluit. Is dit erg, kun je je afvragen, of is dit traditie.

Een mooi woord afkomstig van het Latijnse ‘Tradere’, dat ‘overleveren’ betekent. De ene generatie geeft het door aan de volgende generatie. Zo blijft de maatschappij stabiel, wat in deze roerige tijden niet zo slecht lijkt. Zo vervult de dorpsraad een rol in het goed functioneren van de samenleving aan de westzijde van Amsterdam.

Genoeg gefilosofeerd, de dorpsraad bestaat ruim 50 jaar en in zo’n lange periode krijg je een bepaalde manier van doen en het organiseren van zaken. Het afgelopen jaar kabbelde niet zomaar voorbij, het was een heftig jaar, vooral buiten het dorpsraadgebied. Wij startten met de nieuwjaarsbijeenkomst waar Ronald Mauer een bijdrage aan leverde. Dan waren daar in maart de gemeenteraadsverkiezingen, tevens verkiezingen voor de dorpsraad, die qua opkomst wat teleurstellend was, de vervanging van de stadsdeelraden door bestuurscommissies. Deze laatsten moeten nog hun draai vinden en uitkristalliseren wat precies hun takenpakket wordt. In de dorpsraad maakten Ray Kentie, uit het landelijk gebied, en Gerrit Oostveen, uit Sloten, hun entree.

De Osdorperweg was langdurig afgesloten wegens de bouw van een nieuwe brug, er was ophef over het zalencentrum aan Langsom. Er werd en wordt actie gevoerd voor glasvezel in het dorp Sloten. Jan Wich en Willem Kleyn hebben alle adressen geïnventariseerd, als dorpsraad maken we daar ook gebruik van door enkele malen per jaar via de e-mail berichten te verzenden. Of het gaat lukken met de glasvezel is nog afwachten.

De Ringvaartdijk is volop in ontwikkeling gekomen ten behoeve van de dijkverbetering. Daarvoor is een kaalslag gepleegd op de begroeiing, en de overgebleven tuinen zijn nu verstopt achter hoge schuttingen. De dorpsraad hoopt dat als alle werkzaamheden achter de rug zijn, dat het aanzicht weer groener en opener wordt.

Zeer verrassende was de lauwerkrans voor tramlijn 2 die door een commissie van het blad National Geographic is toebedeeld. Onze tramlijn behoort tot een van de 10 mooiste ter wereld. Basisschool ‘De Driespong’ bestond 100 jaar. Herdacht in de rubriek. De dodenherdenking bij het monument aan de Osdorperweg was druk bezocht en waardig. De route van buslijn 80 werd bediscussieerd, er was een luidruchtig festival aan de Oeverlanden waar niet iedereen blij mee was. Het speeltuingebouw werd grondig gerenoveerd om de zaak financieel gezond te houden.

De dorpengids verscheen voor de 29ste keer. Hulde aan de samensteller, want het is altijd veel werk. Ahmed Baâdoud nam het eerste exemplaar in ontvangst. Schiphol bezorgt als grote buur veel werk en soms overlast. In de omgevingsraad hebben we 1 stem. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. De vrijwilligersdag werd door Liesbeth Berghuis perfect georganiseerd. We fietsten met velen door de Tuinen van West. We plukten appels of peren en genoten van prachtige weer en een gezellige afsluiting bij 1800 Roe.

De zomermaanden werd de sfeer gedrukt door het neerhalen van de vlucht MH17 , waarbij zovelen het leven verloren. In het dorp ontstond een nieuwe werkgroep onder leiding van Tamar, die geregeld op de zondagochtend het zwerfvuil aanpakt in Sloten en omgeving. Wie wil meehelpen kan zich bij Tamar melden. Na afloop wordt gezellig nog een kopje koffie geschonken.

Een goed bezochte avond over de Sloterweg, hoek Ditlaar, heeft ertoe geleid dat het stadsdeel dit probleem zo goed mogelijk heeft opgelost, waarvoor hulde. De verkeersdrukte wordt gemeten, en over maatregelen wordt gedacht, maar oplossingen liggen niet voor het oprapen. Het jaar werd traditioneel beëindigd met het midwinterzingen onder leiding van de heer Plooy, voorzitter van tuinvereniging VAT. Op eerste kerstdag ontviel ons Theo Bankras, sinds 1983 pastoor van de Pancratiuskerk. Naast een mooi herdenkingsartikel in de rubriek van vorige week kunt u ook nog een interview zien op de website het Geheugen van West. Ik kan het u aanraden.

Rest mij een vrijwilliger in het zonnetje te zetten en hem te onderscheiden met het zilveren bord van verdienste. Het is Erik Swierstra die al sinds de 70er jaren op het VAT komt en zijn hele leven al woont in het gebied van de vroegere gemeente Sloten. Samen met zijn vader heeft Erik het archief op orde gebracht en houdt hij de website actueel. Het archief is nu ondergebracht in de Molen van Sloten. Hij heeft een fietsroute door het landelijke gebied gemaakt, op papier en op de website. Erik is een steunpilaar voor de dorpsraad en het zilveren bord is hem ten volle gegund!

Rest mij de spreker van vanavond aan te kondigen, wethouder Eric van der Burg. Ook dit is een traditie van de dorpsraad om iemand uit het gemeentebestuur te nodigen en dan is het fijn dat de spreker op z’n vrije avond helemaal naar het buitengebied komt. Hij is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, dat is wat de dorpsraad ook zeer na aan het hart ligt.”

Wethouder Eric van der Burg hield zijn betoog over Schiphol en de verdeling van de lasten en de lusten van onze nationale luchthaven. In deze zit het gemeentebestuur in een spagaat, aandeelhouder van de n.v. en tevens belangenbehartiger van haar burgers. Maar een optimistische VVD-wethouder kan de zon in het water zien schijnen en benadrukte dat door Schiphol de Tuinen van West behouden zijn gebleven. Daarnaast vinden velen werk op de luchthaven, dat doet eventueel ervaren overlast verzachten. Ook deze spreker werd met applaus bedankt voor zijn bijdrage.

Het was een gezellige avond, ondanks de regen en de wind hadden de thuisblijvers ongelijk. Maar met dit verslag is het een beetje alsof u er toch bij bent geweest.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 14 januari 2015.