Informatieavond: Sluipverkeer Sloterweg en Nieuw Sloten

Het westelijk deel van de Sloterweg, tussen de Anderlechtlaan en Osdorp wordt gebruikt door sluipverkeer van en naar Osdorp en de op- en afrit Sloten van de A4. In de spitsuren veroorzaakt dit files en buiten de spits wordt er vaak hard gereden.

Ook de westelijke tak van de Laan van Vlaanderen heeft last van dit sluipverkeer. Bewoners van de Sloterweg hebben het stadsdeel gevraagd om de overlast te verminderen. Door het stadsdeel zijn verschillende oplossingen onderzocht waarbij ook gekeken is naar de verkeersstroom in Nieuw Sloten. In totaal zijn tien verschillende varianten onderzocht waarvan vier varianten geen extra verkeersoverlast in Nieuw Sloten veroorzaken. Iedere variant bestaat uit een of meerdere afsluitingen op de Sloterweg en/of in Nieuw Sloten.

U kunt uw mening geven over het voorstel en vragen stellen tijdens een informatiebijeenkomst op:

Donderdag 1 oktober 2009, inloop van 16.00 tot 19.30 uur

Pieter Calandlaan 1, stadsdeelkantoor

De reacties worden gebundeld en gebruikt om te komen tot een definitieve keuze voor een van de varianten. Deze variant wordt verder uitgewerkt tot een definitief voorstel.

De verschillende varianten liggen vanaf woensdag 16 september tot en met donderdag 1 oktober dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage bij de informatiebalie van stadsdeel Slotervaart, Pieter Calandlaan 1.

U kunt uw reactie ook schriftelijk opsturen naar: Stadsdeel Slotervaart, t.a.v. Dhr. J. Bekkers, Postbus 2010, 1000 CA Amsterdam of mailen naar: info@slotervaart.amsterdam.nl

Van: www.slotervaart.amsterdam.nl/bekendmakingen/@248693/inspraak; 17 september 2009