Hotelbestemming kop landtong Nieuwe Meer van de baan

Naar recent bekend is geworden wordt het verzoek voor verandering van het bestemmingsplan teneinde hotelbouw mogelijk te maken, door de gemeenteraad van Amsterdam afgewezen. Hotelbouw op deze plek past niet in het overnachtingsbeleid.

Het doorkruist de Hoofdgroenstructuur die hier aanwezig is en past niet in de ruimtelijke ontwikkeling van de structuurvisie Amsterdam 2040. Hiermee komt een einde aan jarenlang touwtrekken om jachthaven Driessen, die 10 jaar geleden in handen kwam van woningbouwvereniging Rochdale.

Net voor de bankencrisis van 2008 wilde de directeur van Rochdale, beter bekend als de Maserati-man, de vleugels wijd uitslaan. Dat hij hierbij met partijen in zee ging die de rechtstaat minder toegenegen zijn, maakte de ambitieuze plannen er niet makkelijker op.

Nu het hotelplan niet doorgaat komt er ruimte voor alternatieve invulling, bijvoorbeeld plannen van de bewoners van de Stichting Nieuw en Meer.

Met meer groene inhoud die past bij het karakter van het landschap van het Nieuwe Meer, Oeverlanden en Amsterdamse Bos.

Uit: de Westerpost van 18 oktober 2017.