Het is officieel: Sloten is een beschermd dorpsgezicht

Op woensdag 18 oktober 2017 heeft de Bestuurscommissie unaniem met handopsteking en een ferme klap met Achmed Baâdouds voorzittershamer besloten tot de instelling van het beschermd dorpsgezicht voor het dorp Sloten. Daar ging – zoals u elders in deze Westerpost kunt lezen – een lange voorbereidende weg van twintig (!) jaar aan vooraf…

Eerder die avond memoreerde dorspraadvoorzitter Sjoerd Jaasma hoe blij het dorp is dat het nu eindelijk deze status heeft gekregen en dat de aanhouder wint. Ter herinnering aan dit heuglijke moment kregen de leden de map voor nieuwe bewoners, die Slotenaar Ben Meijer heeft samengesteld en tijdens kennismakingsbezoeken uitdeelt aan nieuwkomers op het dorp.

Sample Image
Kaart met de begrenzing van het gemeentelijke beschermd dorpsgezicht Sloten.

In aanvulling op Sjoerd sprak Tamar Frankfurther, voorvechter voor het beschermde gezicht van het eerste uur, de wens uit om voortaan samen met de gemeente op te trekken om het dorp mooi te houden en nog fraaier te maken. Dat het dorp/de Dorpsraad en de gemeente hierbij niet langer tegenover elkaar komen te staan, zoals in het verleden helaas vaak het geval is geweest.

Voor iedereen die het leuk vindt om meer te weten over het dorp, zullen er in goede samenwerking met de Molen van Sloten rondleidingen worden verzorgd. Er zijn inmiddels heel wat Slotenaren en anderen, die dit met plezier doen. En… sinds de Open Monumentendagen heeft het dorp ook speciale juniorgidsen! Op eigen gelegenheid kunt u op pad met de rijk geïllustreerde wandelfolder. Meer informatie: bij de molen.

Stemverklaringen
Twee partijen uit de bestuurscommissie gaven eerst een stemverklaring. Gerard Molewijk van BNW81 memoreerde hoeveel er in die twintig jaar is veranderd: “Niet alleen op juridisch terrein, maar ook op moreel gebied. Twee decennia geleden keek men je glazig aan als je sprak over het behoud van cultuurhistorische waarden”. Zijn partij is ermee in z’n nopjes dat deze erkenning er nu wél is.

Jeroen Mirck van D66 benadrukte dat het van belang is dat de gemeente niet alleen zorgvuldig omgaat met het precieze gebied van het beschermd dorpsgezicht, maar dat er ook over de grenzen heen gekeken moet worden: “Als je vlak buiten die grenzen verstoringen toelaat, heeft dat ook gevolgen voor het beschermde dorp. Dat moeten we niet willen”. De voltallige bestuurscommissie ondersteunt deze visie van harte. En toen was het zo ver: de vijftien handen van de leden van de bestuurscommissie gingen enthousiast omhoog; een klap van de voorzittershamer klonk en Tamar kon een vreugdekreet niet onderdrukken…

Uit: de Westerpost van 25 oktober 2017.