Hoe beleven bezoekers Natuurgebied De Oeverlanden?

Gedurende de maand december 2020 hebben studenten aan de HAS Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek gehouden over De Oeverlanden Nieuwe Meer.

De Oeverlanden Nieuwe Meer. Foto: Marijke Turksma.

Hiertoe werd een enquête uitgeschreven om er achter te komen hoe de bezoekers De Oeverlanden beleven en of De Oeverlanden in de toekomst beter aan kunnen sluiten op hun behoeften. Deze enquête werd verspreid in diverse facebookgroepen en op de website van de gemeente Amsterdam. Helaas kwam de vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ hier pas achter nadat het onderzoek al was afgesloten. Wel hebben we na wat rondvragen de resultaten kunnen krijgen.

Goed tot zeer goed
 hebben 224 Amsterdammers deelgenomen aan het onderzoek, maar gezien het aantal inwoners van Amsterdam hadden dat er minimaal 384 moeten zijn om een volledig betrouwbaar resultaat te verkrijgen. Als er meer ruchtbaarheid aan was gegeven was het vereiste aantal wellicht wel gehaald. Het resultaat is wel positief te noemen. Het grootste deel van de respondenten woont in Nieuw-West, Badhoevedorp en Amsterdam-Zuid. De Oeverlanden worden door hen hoog gewaardeerd, het overgrote deel waardeert De Oeverlanden met een goed tot zeer goed. Slechts 6,3 % van de deelnemers geeft De Oeverlanden het cijfer 5 of lager. De volledige resultaten van de enquête zijn hier te vinden.

Nico Jansen

Zie ook: www.oeverlanden.nl/archief/ResultatenEnquete.pdf