Het geheim van de Lutkemeerpolder

Op 7 september 2020 begonnen de voorbereidende bouwwerkzaamheden in de Lutkemeerpolder. Ruim 70 mensen blokkeerden de toegang en protesteerden ’s avonds met lawaai in de Stopera.

Behoud Lutkemeer zet haar acties voort. Belangrijkste vragen nu zijn: “Wie is de geheime partij die hier wil gaan bouwen? En: wat gaat er dan komen? Het antwoord hierop is van groot belang, omdat de gemeenteraad heeft toegezegd dat er pas gestart wordt met de bouw als de gemeente een overeenkomst met de bouwer heeft gesloten.

De gemeente weigert hierover informatie te verschaffen. Dit wekt wantrouwen. Waarom houdt de gemeente dit geheim? Is er wel een partij?”


(Foto: Behoud Lutkemeer)

Uit: de Westerpost van 16 september 2020.